Google har inlett partnerskap med LEAD alumni-bolaget Neo4j och kommer att erbjuda sin grafdatabas i ett molnerbjudande till utvecklare och företag. Detta kommer bland annat att möjliggöra snabbare kopplingar och sökningar vilket är användbart för tillexempel hemsidor där information behövs skyndsamt.

– Vi vill erbjuda en klassledande lösning med en grafdatabas i ett nära integrerat molnerbjudande. Detta partnerskap kommer att göra det enkelt för utvecklare att tillvarata den potential som finns i komplex, länkad data, säger Neo4j:s grundare och VD Emil Eifrem.

Tjänsten med Neo4js grafdatabas innebär en rad lösningar med högsta standard för tillgänglighet. Användare kommerfå ökad kapacitet och kryptering med säker kommunikation i alla led. Vi kommer även att se tjänster som exempelvis fakturering och support. Det ska vara enkelt att skala upp till önskad kapacitet efter behov. Med grafdatabasen möter Neo4j ett behovet där efterfrågan på allt större datavolymer ökar väldigt snabbt.

Vi är väldigt glada att inleda ett samarbete med Neo4j och vi ser fram emot att kunna erbjuda Neo4j på Google Cloud som vår första grafdatabas som service. Vi delar Neo4j:s stora engagemang för ett robust open source-community som driver innovation och som skapar de bästa möjliga lösningarna för kunderna.”, säger Kevin Ichhpurani vid VP, Global Ecostystems och Business Development på Google Cloud.

Läs mer om partnerskapet >>