LEAD-alumnen och LEADs första enhörning Neo4j har gjort en imponerande resa. Techbolaget från Linköping har tagit sig hela vägen till Silicon Valley, och omsätter idag miljardbelopp. Med sin världsledande grafdatabas hjälper de kunder som NASA och Volvo att behandla stora mängder data.

Bolagets grundare och vd Emil Eifrem hittade till LEAD 2007 för att få hjälp och stöttning i att bygga ett bolag av sin idé. Han hade, tillsammans med Johan Svensson och Peter Neubauer, identifierat ett stort problem som de hade lösningen till. Dåtidens databaser klarade inte att behandla och organisera mycket stora mängder data. Då väcktes idén att skapa en databas som byggde på nätverk, likt den mänskliga hjärnan. Denna databas kunde hitta mönster i komplex information och på så sätt bli mycket snabbare än vanliga databaser.

Tiden på LEAD beskriver Emil som en bra grogrund för Neo4j. Där erbjöds en etablerad process och struktur för att bygga ett framgångsrikt bolag. Samtidigt fick de stöttning av erfarna coacher som kunde agera bollplank i både med- och motgångar. Efter ett par år på LEAD, och med en ryggsäck fylld med erfarenheter och kunskap, tog bolaget sikte västerut. De skulle till Silicon Valley och satsa stort. 2016 kom det stora publika genombrottet. Neo4j:s verktyg hade använts för att bearbeta och hitta mönster i de 2,6 terabyte data som hade läckts genom Panamadokumenten. Som följd av detta hörde flera banker av sig och ville förstå hur Neo4j kunde hitta informa­tion som de inte ens själva kände till. Samtliga av de 20 största bankerna i Nordamerika blev kunder till Neo4j. Och det var bara början.

Idag omsätter bolaget miljardbelopp och används av de allra största bolagen i världen, däribland NASA, Volvo och AstraZeneca. De har över 600 anställda utomlands och drygt 100 anställda i Sverige. I en nyemission på 3,3 miljarder kronor i juni 2021 värderades Neo4j till över 2 miljarder dollar, eller över 20 miljarder kronor. Då blev enhörningsstatusen offentliggjord, och det med råge. Framtiden ser minst sagt ljus ut för Neo4j. Databasmarknaden omsätter drygt 50 miljarder dollar globalt och har börjat explodera de senaste åren. Inom ett par år förväntar sig analytiker att marknaden ska ha ökat till 100 miljarder dollar, med en tillväxt driven av nya databaser. Där är Neo4j:s grafdatabas en av de världsledande.