Emil Eifrem på Neo Technology

LEAD Alumnen Neo Technology hoppas på att inom fem år ha fler än 1 000 anställda i Skåne regionen, skriver NyTeknik i en artikel som publicerades i slutet av april. Bolaget startade som ett svenskt bolag 2007, men har numera huvudkontoret i Kalifornien. 

Sedan de lämnade LEAD 2009 har de lyckats bli världsledande inom databasområdet, med en relativt ny kategori av grafdatabas, kallad Neo4j. Neo4j gör hanteringen av stora mängder data både snabbare och enklare och löser grundläggande problem på ett bättre sätt, gentemot traditionella databaser som bygger på tabeller.

Bolaget har i dag 100 anställda och även om Neo Technology numera är ett amerikanskt företag så sköts stora delar av utvecklingen fortfarande i Sverige. Huvudkontoret ligger sedan några år tillbaka i Silicon Valley, men stora delar av utvecklingsavdelningen är placerad i Malmö.

Läs mer om Neo Technologys satsning