Långvarigt stillasittande medför en ökad hälsorisk, även för den som motionerar, det visar allt fler studier. Det innebär nya utmaningar för folkhälsoarbetet, inte minst för arbetsgivare inom den stillasittande tjänstesektorn, det menar Anders Johansson ansvarig för området Beteende & Motivation hos hälso- och friskvårdsleverantören Linkura.

Linkura logo news

Stillasittande arbeten, bilåkande, tv-tittande och surfande på internet. Vi sitter mer idag än vi gjorde för trettio år sedan. Och det är något som intresserar allt fler forskare. LIV-projektet 2013, som undersöker 2 000 svenskars levnadsvanor, kondition och styrka är ett sådant forskningsprojekt. 

Via olika indikatorer på stillasittande ser vi att vi är betydligt mer stillasittande idag än för några årtionden sen. Det kan, och har förmodligen redan fått en del hälsorelaterade konsekvenser. Bland annat har studier försökt koppla en del av den fetmaepidemi som vi ser runt om i världen till just minskad vardaglig rörelse och mer stillasittande, säger Elin Ekblom-Bak, en av de ansvariga för LIV 2013 och forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Idag finns det inga exakta siffror på hur mycket medelsvensken sitter och hur det varierar mellan kön och olika åldersgrupper. Däremot vet man att vissa yrkesgrupper sitter betydligt mer än andra och att det sannolikt kommer att påverka hälsan i vissa yrkesgrupper. 

– Det här är relativt nya rön som framförallt arbetsgivare inom tjänstesektorn borde intressera sig för, eftersom man räknar med att det finns drygt 1 miljon människor som sitter mer eller mindre åtta timmar om dagen. Det finns mycket som talar för att det här blir en stor hälsoutmaning som främst tjänsteföretagen kommer att få hantera i framtiden, säger Anders Johansson, som är docent i fysiologisk mätteknik och ansvarig för området Beteende & Motivation på hälso- och friskvårdsleverantören Linkura. 

– Vi har jobbat med stillasittande ända sedan de första rapporterna kom 2010. Och det handlar främst om att ändra levnadsvanor och beteenden. Den här typen av studier visar också hur viktigt det är att vet hur ofta man ska bryta stillasittandet och med vilken typ av ansträngande aktiviteter. Men med vår teknik finns det en möjlighet att mäta precis det, säger Anders Johansson.

För mer information:
Johan Gunnarsson, VD
08-400 260 72
johan.gunnarsson@linkura.se