Actibump

Nu föreslår Miljöpartiet i Enköping att kommunen inför aktiva dynamiska farthinder på vissa gator i stan. Farthindren ger ett jämnare trafikflöde och dämpade hastigheter.

Aktiva dynamiska farthinder tillåter ett högre trafikflöde än solida farthinder som ofta leder till inbromsningar och avbrott i trafikflödet.

Farthindren aktiveras då ett fordon kör för fort på den aktuella gatan och de passar därför på gator där hastigheten bör hållas nere men där det inte krävs en väldigt låg hastighet.

I ett ledamotsförslag till tekniska nämnden föreslår Magnus Westerlund i Miljöpartiet att man ska satsa på den här typen av trafiksäkerhetsåtgärd på exempelvis längre gatsträckor där man vill ha en balans mellan trafiksäkerhetsåtgärder och jämnt trafikflöde.

Aktiva dynamiska farthinder har provats i flera andra kommuner med goda resultat. De positiva effekterna är bland annat att de tillåter ett jämnare trafikflöde och att de inte innebär problem för yrkeschaufförer som solida hinder gör, exempelvis för bussförare.

Magnus Westerlund yrkar nu på att tekniska nämnden beslutar att införa hastighetsdämpande åtgärder i Enköping med den föreslagna tekniken.

Läs artikeln från Enköpings-Posten