Minovi har utvecklat en aktivitetsmätare som mäter information från hjärtat och på det sätter mäter fysisk aktivitet. Man kan nu se sambandet mellan stress och stillasittande och genom Vinnovas program Forska & Väx ges nu Minovi AB möjligheten att fortsätta utvecklingen av sin mätning av stress.
 

Anders Johansson & Jonas Ridderström
Anders Johansson & Jonas Ridderström

Minovis tjänst är ett hjälpmedel för att öka medvetenhet och motivera till motion och träning genom att enkelt mäta dina aktiviteter både i vardagen och vid traditionell träning med EKG. Genom att mäta hur hjärtat jobbar i förhållande till den normala pulsen så kan man få ut information om all form av aktivitet, även vardagsmotion så som cykla till jobbet, trädgårdsarbete eller skogspromenad.

– Informationen vi får fram kan även användas för att detektera stressymptom genom att finkaliberar vårt verktyg och på så sätt kunna upptäcka orytmisk eller ökad hjärtfrekvens som kan vara indikatorer för stress, säger Anders Johansson som är en av grundarna till företaget och arbetar nu med att utveckla stressmätaren.

Minovis tjänst är ett hjälpmedel för att öka medvetenhet och motivera till motion och träning genom att enkelt mäta dina aktiviteter både i vardagen och vid traditionell träning med EKG. Genom att mäta hur hjärtat jobbar i förhållande till den normala pulsen så kan man få ut information om all form av aktivitet, även vardagsmotion så som cykla till jobbet, trädgårdsarbete eller skogspromenad.

Läs mer i pressreleasen här

Läs mer om Minovi här