Igår samlade Medtech Matchday många olika aktörer inom medicinteknik i Mölndal, Göteborg. Under en heldag dag möttes över 150 deltagare från storbolag, startups, universitet och offentlig sektor för att bland annat diskutera implementeringen av medicintekniska lösningar och förutsättningar för tillväxt på den internationella marknaden.

Under förmiddagen genomfördes en matchmaking mellan 11 storbolag och 40 startups i syfte att skapa bättre förutsättningar för samarbeten på olika sätt. Där fanns flera av LEADs lifescience bolag på plats för att utforska möjligheterna för samarbeten. De större bolag och offentliga aktörer som deltog i matchmakingen var Alfa Laval, Arjo, AstraZeneca, Bonnier Healthcare, Capio/Ramsay Santé, Elekta, Johnson & Johnson Innovation, Karolinska University Hospital, LF Skåne, Mölnlycke Health Care och Wellspect HealthCare. Matchmakingen genomfördes i form av närmare 60 enskilda möten där resultaten nu följs upp.

Medtech Matchday arrangerades av Medtech4Health, AstraZenecas A.Catalyst Network, GoCo Health Innovation City, Ignite Sweden, SISP, Sting och Swedish Medtech. I samarbete med EIT Health, GU Ventures, KI Innovations, LEAD, Medeon, Region Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, SmiLe Incubator, Umeå Biotech Incubator och Uppsala Innovation Centre.

Läs mer om Medtech Matchday >>