Againity installerar ny OCR maskin hosPerstorps FjärrvärmeLEAD alumnen Againity kommer under vintern installera skånes tredje ORC-turbin hos Perstorps Fjärrvärme. Det är E.ON och Perstorps kommun som valt att satsa på förnybar elproduktion.

”I vårt värmeverk eldar vi bara rent biobränsle – träspill från produktion av lastpallar och restprodukter från skogen. Genom att elda lite mer producerar vi nu vår egen el, helt grön och miljövänlig”, säger Charlotta Wendt, VD på Perstorps Fjärrvärme AB. ”Investeringen ligger i tiden, med elpriser och nätavgifter som bara går uppåt. Vi kommer att producera som mest el vintertid då det är som kallast ute och vårt eget behov också är som störst. Vi förbrukar ca 1 000 000 kWh om året och vår egen elproduktion kommer att täcka det behovet och lite till. Svensk skog är en fantastisk energikälla.”

 

Installationen innebär ökad planerbar effekt i ett elområde som idag lider av effektbrist. Den regionala elkonsumtionen i Skåne är idag fyra gånger större än den regionala elproduktionen.

”Vi tackar för förtroendet och är glada att få bidra till ännu mer lokal elproduktion i Skåne”, säger Elin Ledskog, säljchef på Againity AB som levererar ORC-turbinen. ”Perstorps Fjärrvärme bidrar redan till ett hållbart energisystem genom sina förnybara fjärrvärmeleveranser och tar nu ytterligare ett viktigt samhällsansvar genom att komplettera med förnybar elproduktion.”

 

Den nya ORC-turbin kommer att producera 250 kW el vilket motsvarar årsproduktionen från 700 småhus med solceller. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) som utvinner elektricitet från det lågtempererade hetvattnet som produceras i flispannan. Turbinen levereras förmonterad och installationen på värmeverket utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Småskalig kraftvärme med ORC-turbin blir allt vanligare på svenska värmeverk. Innovativ teknik i kombination med stigande el- och nätkostnader gör det nu lönsamt för majoriteten av Sveriges värmeverk att uppgraderas till kraftvärmeverk. Norrköpingsbolaget Againity tillverkar turbinenheter från 20 till 2500 kW och bygger nu den trettonde ORC-turbinen. Majoriteten av kunderna är just biobränsleeldade hetvattenpannor på värmeverk i Sverige och Norge. I Skåne har tidigare Örkelljunga Fjärrvärmeverk och Solör Bioenergi valt att installera ORC-turbiner på sina värmeverk.