Till hösten släpper Visedu en alfa-version av läromedlet som kommer testas och utvärderas tillsammans med skolor runt om i landet. Genom verklighetsbaserade problem och 3D-modeller i en gamifierad kontext ska läromedlet Mathetopia hjälpa till att öka engagemang och motivation för matematik i skolan. Nu backas Visedu av europas mest attraktiva innovationsinitiativ för visualisering och bildanalys, Visual Sweden, för den smarta tillämpningen av 3D-visualisering i deras matematikläromedel.

Intresset för LEAD-bolaget från Linköpings universitet Visedu AB har varit stort och 20-tals skolor har redan skrivit upp sig på för att testa mathetopia till hösten. Visedu utvecklar ett digitalt spelbaserat läromedel i matematik. Nu stöttas de av Visual Sweden för tillämpningen av visualisering i deras läromedel Mathetopia. Konceptet för läromedlet är framtaget utifrån problemet att väldigt många elever inte förstår varför man lär sig matematik och vad det används till.

”Avsaknad av förståelse för matematikens syfte är en viktig orsak till det låga intresset för matematik generellt, och det är superkul att få stöd för vårt angreppssätt till problemet. Visualisering spelar en viktig roll i vår lösning med Mathetopia”, säger Herman Eklund, VD och grundare på Visedu AB.Visedus grundare Herman och Sheva

Utveckling av en alfa-version av läromedlet pågår för fullt och till höst kommer flertalet skolor testa och utvärderas Mathetopia. Det långsiktiga målet är att skapa ett läromedel som gör att matematiken upplevs meningsfull och rolig och som samtidigt utmanar varje elev på rätt nivå, som bidrar till att fler elever blir gymnasiebehöriga. Visual Sweden, som siktar på att göra regionen till Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys, har uttalat sig om varför Visedu stöttas.

”Att stimulera lärande är en central och nyttoskapande tillämpning av visualisering. Dessutom ser vi inom  visualiseringsområdet och angränsande områden ett stort behov av arbetskraft framöver, där roligare matematikundervisning kan vara nyckeln till ökat intresse för utbildningsinriktningar som kan leda vidare till den typen av jobb”, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.