LEAD AcademyStartups är lite speciellt då allting rör på sig konstant. Allt är annorlunda och man vet ofta inte hur saker och ting ska gå till för att man ska nå sina mål och visioner. Så inleddes första minuterna på LEAD Academy – en lunch till lunch konferens som är för, om och av LEADs alumner och medlemmar. Under LEAD Academy har vi samlat de allra nyaste entreprenörerna, de som har hållit på i några år och de alumner som lämnade oss för över tio år sedan.

Det viktigaste under LEAD Academy är att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar som man står inför dagligen eller har stått inför tidigare, med hopp om att de som ännu inte upplevt samma utmaningar ska kunna ta med sig något från LEAD Academy för att slippa falla lika hårt. Det är otroligt värdefullt för bolagen, men också för innovatörerna och entreprenörerna.

Nu lever vi som vi lär och testar ett helt nytt koncept

Att saLEAD Academymlas på det här viset är speciellt. Det sker något i mötet, i första handskakningen, i diskussionen och i utbytet av kontaktuppgifter. Och det är precis det som LEAD ville ta fasta på genom nätverkande, paneldebatter och föreläsningar i det som kom att bli det allra första LEAD Academy – ett nytt koncept för erfarenhetsutbyte mellan bolagen som LEAD arbetar med genom åren.

Med ett flertalet högintressanta ämnen på agendan finns flera drivna, erfarna talare, ivriga att berätta om sina upplevelser och vilken roll LEAD haft i deras resa.

Första temat för dagen är ”Hur man bygger team i startups” där entreprenörskap, ledarskap och samarbete som står i fokus. Serieentreprenören Tommy Johansson delar med sig av erfarenheterna från resan med C3 och sedan LEAD-alumnen AMRA. Tommy berättade hur han blev entreprenör först efter 50 och har genom karriären jobbat med ett flertal bolag och  har de sista åren gjort flera bolagsresor.

”Jag anser mig själv vara en serieentreprenör, och jag är en produkt av LEAD.” inleder Tommy Johansson sin dragning på LEAD Academy.

 

Han berättar om sina upplevelser och lärdomar, såsom vikten av att tala om en tydlig vision, skapa Vi-känsla  och rekrytera rätt medarbetare, samt att fokusera på kunden och hålla det man lovar eftersom det skapar förtroende. Dessutom talar han varmt om hur man måste våga vara kreativ och verkligen satsa på det man tror på.

”Var inte blyg, var lite amerikansk och sikta högt. The sky is the limit”.

LEAD AcademyLEADs roll i resan

Flera gånger under dagarna, lyfts också vad LEAD betytt för bolagen.

”Ta in proffs som en inkubator, som LEAD, och förstå att du behöver ha bra personer med dig som kompletterar dig och ställer krav på dig” säger Staffan Nordlinder, vd på DP Patterning, i diskussionen om ”Resan från innovatör till entreprenör”.

I en av paneldebatterna är det just ämnet ”när kan LEAD göra som mest nytta?” som står i fokus. ”LEAD är en bra plats att vara på, de skapar kopplingar som krävs för att bygga någonting. Jag tror inte det hade gått utan dem. De skapar trygghet och är en bra miljö att vara i” konstaterar Berkant Savas, vd på LEAD-bolaget iMatrics.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det är själva kärnan i LEAD Academy, och förhoppningsvis är det just precis det som de flesta fått med sig efter dessa dagar: nya kontakter och nya insikter i hur det är att driva bolag.