Vårt mål är att skapa en mötesplats för företag i regionen. Vår strävan är att få en mix av entreprenörer, investerare, styrelseresurser och andra individer som kan bidra till bra förutsättningar för regionens start-ups.

Under premiären den 18 september fylldes LEADs lokaler med varm atmosfär och god stämning tack vare över de 100-talet inbjudna. Traderas grundare Daniel Kaplan delade bland annat med sig av erfarenheter från sin karriär, hur han arbetat med riskkapital och företagssammanslagningar, men även om utmaningar han stött på.

Förutom inspiration från Daniel Kaplan gavs det tillfälle att mingla under kvällen samt lyssna till en panel bestående av deltagarna David Sonnek från SEB Ventures, Marie Alpman, journalist Ny Teknik, Tommy Johansson, VD AMRA och Torbjörn Kronander, VD Sectra. Moderator var Lena Miranda, tillträdande VD Mjärdevi Science Park.

Efter vår lyckade kväll planerar vi redan för andra aktiviteter som gynnar vår strävan efter att skapa bra förutsättningar för regionens start-ups.