LEAD-bolaget LunaMicro är ett av 43 bolag som sammanlagt får ta del av 60 miljoner, när Vinnova – Sveriges myndighetsbyrå för innovation, meddelade besluten om Innovationsprojekt i företag. Innovationsprojekten ska ha stor kommersiellt potential och ska även bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. LunaMicro arbetar med ett nytt material som aktivt transporterar fukt i textilier, till exempel sportkläder, för att öka komfort och prestation.

”LunaMicro vill ändra vad du kan förvänta dig av ett tyg. Finansieringen av projektet gör det möjligt för en ny fas i LunaMicros utveckling och ger oss möjligheten att ta vår textilpumpteknik till en mycket större marknad. I och med detta kan fler vara aktiva och prestera på topp.”, säger Katarina Bengtsson vd på LunaMicro.

 

Under projektet ska LunaMicro utreda kommersiella och tekniska förutsättningar globalt. LunaMicros innovation erbjuder möjligheten att pumpa vätskor från ena sidan av ett tyg till den andra. Lösningen kan användas på flera typer av material utan att flytta några mekaniska delar. Den patenterade pumptekniken är utvecklad i nära samarbete med företag och universitet för att möjliggöra att oönskade fukt transporteras över en flexibel barriär, och kan hjälpa till vare sig det är möbler, kläder, bostäder eller en mängd andra applikationer.

Vinnovas Innovationsprojekt i företag riktar sig till företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.