Under våren har Linkura lanserat ett enkelt program där man med enkla insatser har hjälpt företag och organisationer att få en nyttig genomlysning av hälsoläget hos medarbetarna. Insatserna har varit mycket uppskattade av både anställda och arbetsgivare.

Livsstil-news

Under många år har svenska företag satsat på avancerade hälsoundersökningar på sina anställda och sedan hoppats de ska bli friskare per automatik. Under hösten fick detta angrepp kritik för att vara effektlöst.

Till skillnad från traditionella hälsoundersökningar mäter vi på Linkura inte svårtydda medicinska värden, utan vi mäter och analyserar vad du faktiskt gör i vardagen. Genom att flytta fokus från medicinska värden till beteenden blir det lätt att se vad man kan göra för att förbättra sin situation och hälsa. Detta kallar vi för en livsstilsanalys. En sådan mätning pågår under några dagar varefter resultaten diskuteras tillsammans med en coach från Linkura, som hjälper klienten att analysera sin situation och vid behov lägga upp en förändringssplan.

Hittills har vi på Linkura inriktat oss mot medelstora företag, men under våren lanserade vi ett enklare program anpassat för mindre företag och deras förutsättningar. I detta genomlyser vi hälsoläget hos medarbetarna, med hjälp av föreläsningar, livsstilsenkäter och livsstilsanalyser.

– Vi undersökte marknaden och märkte att mindre bolag – som inte har en separat personalavdelning – oftast inte har tid att lägga upp avancerade hälsoinsatser men ändå gärna vill göra något för att förbättra personalhälsan, säger Johan Gunnarsson, VD på Linkura.

Exempel på företag som använt sig av detta program framgångsrikt är Länsförsäkringar, Ziggy och InnovationskontorEtt.

– För oss är hälsa och friskvård en nyckelfaktor för att kunna prestera men även för att få insikt om balansen mellan arbete och fritid. Linkuras koncept gav oss kunskap på såväl individ- som på företagsnivå om hur vi kan utvecklas. Att t ex se koppling mellan aktivitetsnivå och stress visade vår utmaning. Nu jobbar vi vidare efter analysen och vet att vi satsar på rätt saker, säger Johan Lilliecreutz, VD för InnovationskontorEtt och LiU Holding.

Insatserna i vårt förenklade koncept har varit mycket uppskattade av arbetsgivarna men även av de anställda. Som individer bombarderas vi med information om livsstil och hälsa i medierna – vad man ska äta och hur man ska träna för att må bra. Överallt finns goda råd och tips. Många är pålästa men det är inte alltid lätt att veta vad som passar bäst i ens egen situation.

– Även om de flesta har kunskapen så är det viktigt att få den bekräftad med mätningar, men framförallt att få möjlighet att diskutera med en expert. Denna kombination har gjort att alla här upplever programmet som mycket positivt, säger Gustaf Eriksson, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar.

Att få hjälp utifrån gör att den egna situationen kan betraktas objektivt, vilket ofta leder till intressanta insikter. Samtidigt är vi alla olika, så utredning och planering i Linkuras program görs alltid på individuell basis. Genom föreningen av mätning av livsstil och personliga samtal med en expert skapas en djup insikt i den egna vardagen, en perfekt utgångspunkt för att kunna förbättra den!

Användbara länkar

Mer om Linkura, https://www.linkura.se/om/var-resa

Blogginlägg på Ziggy, http://ziggysays.com/2014/05/nar-vi-inser-hur-latt-det-ar-att-mata-hur-vi-mar-oppnas-nya-mojligheter/

Mer om traditionella hälsoundersökningar och dess effekt, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/halsoundersokningar-ar-meningslosa_8532650.svd

För mer information

Jeanette Nordgren, Sälj & Marknad
073-038 70 04
jeanette.nordgren@linkura.se