I går höll CONNECT Östra Sverige sin 50.e Investeringsforum hos Advokatfirman Delphi. LEAD-bolaget Linkura presenterade sig tillsammans med tre andra företag och chansen är stor att dessa bolag blir framgångsrika.
 
Linkura utvecklar webbtjänster och mobila applikationer för personer med diabetes och andra kostrelaterade sjukdomar som gör det enkelt och tidseffektivt att få kontroll på sjukdomstillståndet. Bolaget står inför en vidareutveckling av sina produkter, ytterligare marknadslanseringar samt påföljande internationell expansion.

”Det gäller att skapa kvalitativa mötesplatser för entreprenörer och investerare, samt att förbereda dem för mötet. Bolagen genomgår en Språngbrädeprocess och investerarna erbjuds löpande utbildning i syfte att lyckas bättre med sina investeringar”, säger Lillemor Karlsson VD CONNCET.

Totalt har 214 bolag hunnit presentera sedan starten och 47 % har fått in kapital inom 6 månader. Bolag som MyNewsdesk, Bemz, Packsize, Tobii Technology och Hulu AB är exempel på bolag som i sin linda har genomgått process.

De tre andra bolagen som presenterades sig igår var Carlund Horse Equipment AB, InCoax Networks Europe AB och APICONISIS.

Investerarutbildning:
Varumärken och andra rättigheter vid företagsförvärv
Anna Ribenfors, Advokatfirman Delphi
Utvärdera entreprenör
Anders Norlin, Coach&Capital’s

CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg.