Den 28 juni delades de regionala SKAPA-stipendierna ut till LEAD-bolagen agricam och Linkura. Stipendierna är instiftade till minne av Alfred Nobel med syfte att stimulera kreativitet och tekniskt nyskapande som har kommersiella möjligheter.

 
Ellinor Eineren Framtidens innovatör
Marcus Hultberg Linkura & Ellinor Eineren agricam

Ellinor Eineren på agricam tilldelas priset för produkten Cattle Disease Diagnostic, ett unikt värmekamerasystem som analyserar juverhälsan hos mjölkkor för att tidigt kunna upptäcka juverinflammation. Juryns motivering lyder:

”Cattle Disease Diagnostics (CaDDi) är ett unikt värmekamerasystem som systematiskt, beröringsfritt och effektivt övervakar och analyserar juverhälsan hos mjölkkor för tidig detektion av mastit. Mastit är en mycket smärtsam inflammation i mjölkkors mjölkningsorgan som kostar Europas lantbrukare över 25 miljarder SEK per år i form av antibiotikabehandlingar. En tydlig produktidé med en uppenbar marknad och stor tillväxtpotential även internationellt.”

Det nyinstiftade SKAPA-stipendiet för framtidens innovatörer tilldelades Marcus Hultberg på Linkura för den webbaserade tjänsten Kostplaneraren. Juryns motivering lyder:

”Kostplaneraren som är ett nytänkande verktyg, en tjänst som gör det enkelt för kostintresserade och personer med kostrelaterade sjukdomar att hålla koll på vad maten de äter innehåller, och hur kosten påverkar välbefinnandet. Tjänsten erbjuds via webb och mobil med målsättningen att göra det så enkelt som möjligt att äta och medicinera rätt. En nischad tjänst i en trång sektor med en stark organisation.”

Bolagen har bedömts utifrån innovationens nyhetsvärde, innovationshöjd och möjlighet till kommersialisering av en nationell jury som är utsedd av styrelsen på stiftelsen SKAPA. Den regionala prissumman är på 35 000 respektive 10 000 kronor samt en plats för agricam och Linkura i tävlingen om det nationella SKAPA-stipendiet på sammanlagt 500 000 kronor som tillkännages på Tekniska Mässan i Stockholm den 4 oktober 2011.

– Båda bolagen är relativt nya medlemmar på LEAD. Vi ser att de har en mycket spännande potential vilket också bekräftas av den nationella juryn och vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med bolagen och stötta dem i att realisera sina planer, säger Christian Berger, VD på LEAD.

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av ALMI Företagspartner AB, VINNOVA samt Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.