LEAD-bolaget Ligna Energy stänger investeringsrunda på 14 miljoner kronor och fortsätter sin resa med att utveckla batterier med förnyelsebara råvaror från skogen. Rundan fokuserade på att stötta bolagets nästa fas av produktionsutveckling och lansering av deras första produkt S-Power.

Det norrköpingsbaserade bolaget Ligna Energy utvecklar ett energilager baserat på förnybara och kostnadseffektiva material från skogsresurser. För det används en unik materialteknologi, sprungen ur mångårig forskning på Laboratory of Organic Electronics (LOE) på Linköpings Universitet. Genom sin teknologi är bolagets mål att ta fram batterier för småskalig lagring av elektrisk energi i form av IoT-sensorer, samt storskalig lagring för att möjliggöra övergången till förnyelsebar energiförsörjning. Bolaget grundades 2017 och leds av vd Peter Ringstad.

Med sig i ryggsäcken har Ligna Energy 25 miljoner kronor som de rest i kapital och bidrag. Nu förstärks det med ytterligare 14 miljoner. Bland investerarna finns nya namn, redo att satsa på bolagets affärsidé, och de som varit med och stöttat upp tidigare. Klimat Invest AB spelade en viktig roll och attraherade partnerinvesterare, samtidigt som de bidrog med egen insats.

Ligna Energy adresserar, genom en teknologi med enorm potential, en starkt växande marknad av digitalisering och elektrifiering. Tack vare fantastiska framsteg på sitt område vann bolaget nyligen tävlingen Startup 4 Climate, den största innovationstävlingen för energisektorn i norra Europa. Företagets goda resultat har lett till att det idag är värderade till cirka 100 miljoner kronor.