Hanna Johansson CPO Lifee
LEAD-bolaget Lifee har fått sin första leverans av armband till Sverige och kommer leverera till kunder så fort som möjligt. Örebro kommun är bland de första som lagt order på Lifees armband till ett projekt för att aktivera barn med kognitiva nedsättningar.

Lifee är ett aktivitetsarmband skapat för barn som på ett lekfullt och enkelt sätt uppmuntra dem till mer fysisk aktivitet. Armbandet har fått mycket positiv respons och Örebro kommun har redan köpt in flera armband till projektet.

– Vi har sett att många av de barn vi ger stöd har en sämre hälsa än genomsnittet i Sverige. Lifee erbjuder ett nytt alternativ som vi tror kan hjälpa fler barn med funktionsnedsättning att vilja röra sig mer. Vi ser fram emot ett spännande samarbete och hoppas kunna hjälpa fler barn med funktionsnedsättningar till en bättre hälsa, säger Anne-Marie Eldholm, verksamhetsutvecklare på förvaltning för funktionshinder i Örebros kommun.

Lifee samarbetar med Gen-Pep

Lifee har även nyligen gått in ett projekt med Gen-Pep, för göra det lättare för barn och unga att välja en hälsosammare livsstil. Gen-Pep är ett initiativ från kronprinsessan för att promota en mer hälsosam livsstil för barn. Gen-Pep är ett nätverk av allt från organisationer som arbetar för barns fysiska hälsa till privatpersoner som ideellt engagerar sig i barns fritidsaktiviteter. Gen-Pep vill trycka på att alla kan göra något och att allas insatser är betydelsefulla, därför har man skapat en plattform för att underlätta och uppmuntra till ökat engagemang i barns hälsa.