During the spring and summer we have increased the heat in Lifee by adding a new business area, 4 (!) projects with Karolinska Institutet and one project with Linköpings Kommun, KTH and Uppsala Universitet.
Two of the projects with Karolinska Institutet is evaluating Lifee, in clinics all over Sweden, as a tool for treating obese children and the results looks extremely promising.
A third project is to evaluate Lifee as a competitor to more expensive wrist bands from a result point of view rather than technical. I.e. What result in terms of exercise or weight loss can you expect with a wrist band 4-6 times more expensive than Lifee?
The fourth is a Vinnova project together also with Martina Kliniken and is evaluating the international business potential for treating obese children with a toll where Lifee is central.
These projects will give Lifee a lot of credibility and also a possibility to certify Lifee as medical device. This combined opens a completely new market with a completely difference price structure.

The project with Linköpings kommun, KTH and Uppsala Universitet is also financed by Vinnova and focuses on how to make a playground connected and equipped with IOT features.

The new business area, and main course for Lifee, is focused on addressing consumers with more and better games. The games will based on in-game currency collected with Lifee wristband as activity points.
With Martin Ekdal as a partner this area is obvious and a natural step for Lifee AB.

För mer information kontakta:
Per Ek,
VD Lifee AB
+46 709 357 753
per.ek@lifee.com

Om Lifee

Lifee är ett socialt startupföretag som vill skapa samhällsnytta genom få barn i rörelse på ett lekfullt sätt för en sundare livsstil. Företagets koncept bygger på ett aktivitetsarmband med det tillhörande spel. Målet är att ha 100 000 barn aktiverade år 2020.

www.lifee.com

Lifee är ett Alumni-LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova.

www.lead.se

Lifee letar CTO/Co-Founder

Den vi söker bör ha ett intresse för hälsa, spel/spelutveckling och kanske gillar du med-tech, ed-tech och är allmänt intresserad av hur vi kan använda gamification för att utveckla hälsan hos barn, vuxna och gamla.

Innan du läser vidare! Lifee AB är ett ungt bolag med mycket små resurser. Räkna därför med att din lön inte kommer att vara traditionellt marknadsmässig och ibland får vi till och med boot-strappa och leva på knäckebröd och vatten. Att jobba i Lifee det närmaste året kommer istället präglas av andra framgångar som exempelvis tillväxt, tillfredställelse över att bygga något, en känsla av att göra något gott och hållbart och om vi kommer bra överens, kanske delägarskap.

Vi har redan gjort en hel del bra och har redan bevis för att Lifee fungerar. Vi har exempelvis ökat aktivitetsnivån på de barn som använder Lifee med nästan 80%. Vi har dessutom en hel del annat kul i röret och hösten kommer att bli en spännande tid där vi bl.a. just nu genomgår flera kliniska prövningar av Karolinska Institutet samtidigt som de redan använder Lifee i behandlingen av obesa barn. Vi har dessutom ett Vinnova projekt tillsammans med dom och ytterligare ett tillsammans med bland andra Linköpings Kommun, KTH, Uppsala Universitet.

Det du gör hos oss kommer att ha stor påverkan på hur det går för oss. Det betyder att du blir en viktig person med stort inflytande över det vi gör.
Gillar du den tanken och att detta gäller i motgång såväl som medgång så hoppas vi att du hör av dig till oss.

Du är förmodligen till viss del generalist med intresse och kunskap om både hårdvara och mjukvara och därför är det bra om du kan:
– En del om spelbranschen
– Spelutveckling
– Hardware
– Firmware

Inledningsvis får du jobba så mycket du vill heltid, deltid, halvtid, kvällstid och du kan egentligen bo var som helst i världen och med tanke på hur små och långsiktiga vi är lägger vi stor vikt vid din person. Det är ju viktigt att vi trivs ihop.
Gillar du det du ser här och på vår hemsida lifee.com – hör av dig