I den snabbrörliga världen av affärer och innovation utgör samarbete själva katalysatorn för banbrytande idéer och kunskapsutbyte. I september begav sig LEAD till Silicon Valley, världens epicentrum för startups, som en del av Sweden USA Knowledge Exchange Program 2023, som arrangeras av SISP (Swedish Incubators and Science Parks), Ignite Sweden och Vinnova.

Vår delegation från LEAD, bestående av Catharina Sandberg, Stefan Asplund och Martina Hegestig, fördjupade sig i ekosystemet och utforskade hur universiteten arbetar för att snabba på överföringen av forskningsresultat till marknaden. De knöt även framtida relationer för att underlätta för LEAD-bolagen.

Att knäcka koden till Silicon Valley

Programmet utspelade sig i de pulserande städerna Palo Alto och San Francisco med målet att avkoda komplexiteten av att skala upp startups i Silicon Valley. Vad är receptet för framgång här? Det handlar om ett värdefullt nätverk av kontakter, stöd från organisationer och en djup förståelse för det lokala startup-ekosystemets rytm.

I Silicon Valley präglas kulturen av en intensiv känsla av brådska där budskapet är klart: det är dags att agera. Det är en plats där ett opportunistiskt tillvägagångssätt är normen, där man hanterar flera projekt parallellt och snabbt anpassar sig till framväxande trender och oväntade möjligheter. Dessutom präglas Silicon Valleys kultur av att ”dela för att få tillbaka,” där framgång inte bara mäts i personlig vinning utan också i att dela kunskap, kontakter och resurser med samhället för att skapa en ömsesidigt gynnsam cykel. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till kortsiktiga planer är avgörande i en värld av konstant förändring. Slutligen är öppenhet för att bygga relationer och bidra till andra utan omedelbar vinning en grundläggande del av kulturen, där skapandet av värde över tid leder till meningsfulla samarbeten och möjligheten till kompensation i form av aktieandelar eller partnerskap. Dessa insikter är centrala för att förstå Silicon Valleys unika affärskultur och framgångsrecept.

– ”Med tanke på att 4000 investerare, som representerar 25% av det globala riskkapitalet, har Silicon Valley och Bay Area som sin bas behöver svenska startups med rätt profil och timing hitta sin väg till denna resursbas . Vi som svensk inkubator behöver lotsa bolagen rätt, inte bara med kontakter, entreprenörerna behöver också adoptera rätt mindset och förstå kulturen för att bli gångbara i detta ekosystem”, säger Stefan Asplund, affärscoach på LEAD.

Våra möten med framstående organisationer från Stanford, UCSF och Berkeley University, institutioner synonyma med innovativ excellens, berikade vår resa ytterligare. Till exempel har Stanford för närvarande 26 nobelprisvinnare som aktivt bidrar till universitetets arbete. Mötena med universitetsnära inkubatorer erbjöd en skattkista av insikter och gav oss en privilegierad inblick i ekosystemet. Samtidigt blev det tydligt att det svenska ekosystemet också har många starka delar.

 

- Med tanke på att 4000 investerare, som representerar 25% av det globala riskkapitalet, har Silicon Valley och Bay Area som sin bas behöver svenska startups med rätt profil och timing hitta sin väg till denna resursbas . Vi som svensk inkubator behöver lotsa bolagen rätt, inte bara med kontakter, entreprenörerna behöver också adoptera rätt mindset och förstå kulturen för att bli gångbara i detta ekosystem

Stärkta relationer och nätverk

Genom att skapa nya kontakter och samarbetsinitiativ stärkte LEAD sina internationaliseringsambitioner. Vi öppnade upp nya möjligheter för innovativa startups som är redo att göra avtryck på den amerikanska marknaden. Vi ser till att de är väl förberedda och har rätt kontakter.

“Resan gav många nya kontaktytor och värdefulla insikter om vilka möjligheter som finns för startups att påbörja eller fortsätta resan mot en internationell marknad. Nordic Innovation House, där både Linköpings Universitet och Linköpings kommun är medlemmar, finns som en fantastisk möjlighet till första landningsplats och med hjälp av de personer från Vinnova som finns på plats har vi nu bra förutsättningar att skapa långsiktiga samarbeten. En direkt konsekvens av vår resa är att vi under hösten har startups från LEAD som deltar i acceleratorprogram på både Berkeley Skydeck och UCSF vilket ska bli otroligt spännande att följa.” säger Catharina Sanberg, vd på LEAD.

Sammanfattningsvis gick LEADs äventyr i Silicon Valley långt bortom att vara en vanlig resa och inlärningsupplevelse. Det var en fokuserad satsning på att bygga djupa relationer och nätverk som kommer att koppla svenska startups till de obegränsade möjligheter som Silicon Valley erbjuder. Med en känsla av brådska, anpassningsförmåga och samarbetsanda är LEAD nu mer redo än någonsin att guida innovativa startups in i hjärtat av den amerikanska marknaden.