Han är en mästare på att hitta affärsmöjligheter och brinner för att utveckla människor, produkter och företag. Magnus Sundstedt är ett av de senaste tillskotten på LEAD, men hans affärsutvecklingsuppdrag ser lite annorlunda ut än hos de andra affärscoacherna. Han har nämligen en stadig fot i akademin också. 

Magnus har en viktig roll i arbetet med att stimulera och stötta forskare i processen att omvandla forskningsidéer till nya produkter och tjänster. Förutom att använda sin mångåriga entreprenörserfarenhet till att hjälpa andra i sina bolagsresor vägleder han dessutom den akademiska världen mot kommersiella satsningar. Han har sedan september 2020 arbetat med LEADs nya uppdrag där han främst hjälper till att stötta tidiga idéer från Linköpings universitet i nära samarbete med LiU Innovation.

– Det handlar om att vara coach och bollplank till forskare och studenter som vill gå vidare med sin idé och innovation, men även att få idéägaren att se hela bilden kring kommersialiseringen. Det vill säga att se bortom teknik och tekniska lösningar och tidigt titta på problem och nyttan för att testa sina hypoteser om kunder och marknader, förklarar Magnus.

Trots dryga 30 år i Linköping avslöjar hans breda dialekt rötterna i sydvästra Skåne. 1989 flyttade han till Linköping för att studera civilingenjörsutbildningen Teknisk Fysik och Elektroteknik på Tekniska Högskolan. Direkt efter sin examen började han arbeta vid Linköpings universitet och blev starkt involverad i ett forskningsarbete som efter ett par år avknoppades till bolaget Scandicraft Systems, numera CybAero, som Magnus blev vd för. Han lyser upp när han pratar om innovation och hans enorma engagemang är tydligt.

– Jag brinner för skapande och innovationer och tycker det är otroligt stimulerande att se företag och personer växa i takt med utmaningar. Innovation handlar om att lösa problem och uppfylla behov på ett mycket bättre sätt; att vara världsbäst på sitt område.

Magnus entreprenöriella tankesätt växte fram efter att han fick tips om en kurs på Linköpings universitet som hölls av Magnus Klofsten, som hade just inriktning entreprenörskap. Han menar att utan den kursen hade han sannolikt inte tagit klivet mot att starta ett eget företag.

– Innehållet var hyfsat likt det LEAD har i sitt entreprenörsprogram Bootup, dvs. fokus på marknad och kund med lite extra föreläsningar om finansiering, IPR, osv. Det var en avgörande faktor i min resa mot egenföretagande, förklarar Magnus.

Idag har han många års erfarenhet i ryggsäcken och har grundat och drivit ett flertal startup-bolag under större delen av sitt yrkesliv, samt klivit in i mindre företag för att utveckla dessa vidare mot tillväxt. Under resans gång har han utvecklats och lärt sig otroligt mycket, inte minst om att förutspå och undvika minorna. Magnus betonar verkligen vikten av att förstå marknaden och kunderna och inte bara fokusera på teknik och teknikutveckling, vilket är något han själv har fått lära sig den hårda vägen. När han får frågan om att ge sina tre främsta tips till nya idébärare svarar han snabbt, utan att tveka: våga satsa och var inte rädd för att misslyckas, var beredd på att ändra både grundidén och förverkligandet, och att ta hjälp – ingen klarar av att göra allt själv!