LEAD har under hösten inlett ett samarbete med Cybercom för att vi ytterligare ska undersöka hur vi kan förbättra och arbeta mer effektivt med innovativa bolag som har potential att förändra världen och bidra till agenda 2030.

Om världen fortsätter i sin nuvarande bana kommer vi inte att kunna leverera på agenda 2030 för en hållbar utveckling. Världen hotas av ökande koldioxidutsläpp, vårt samhälle ser bestående ojämlikhet och brist på tillgång till grundläggande tjänster, vårt ekosystem är på randen till kollaps på grund av förlusten av biologisk mångfald, och vår ekonomi fortsätter att uppmana ohållbar konsumtion av naturresurser. Klimatåtgärder (SDG 13) är en nödvändig förutsättning för 2030-agendan. Att ta itu med klimatkrisen överskrider geografiska och lokala intressen och nationer och stater har engagerat sig; men krisen kräver integrerade och innovativa lösningar.Lösningarna från startup världen har en enorm potential för att möjliggöra minskningen av globala växthusgasutsläpp (GHG) och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. För att säkerställa hållbarhetsvärden för samhället är det nödvändigt att arbeta med hur dessa nya tekniker används och till vilket syfte. Vi som inkubator måste kunna identifiera, stötta och bedöma hur olika startups och deras lösningar kan leverera hållbarhet i en digitaliserad värld.

“För att LEAD ska kunna leverera en positiv global påverkan och för att kunna förbättra vår förståelse för hur vi ännu bättre kan stödja våra startups, kommer vi tillsammans med Cybercom att utforska nya metoder för att ytterligare hjälpa oss förstå tillväxtpotentialen och hållbarhetspåverkan av våra tech-startups ”
-CATHARINA SANDBERG, VD.

 

LEADMålet med projektet är att utveckla nya metoder och resurser för “hållbara innovationer”, det vill säga att göra den globala hållbarheten till en drivkraft för innovation och tillväxt. Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter och stärka deras konkurrenskraft. Genom att kombinera teknisk expertis och god affärsinsikt erbjuder vi innovativa och hållbara lösningar. Företaget ledde nyligen arbetet med att utveckla en färdplan av “Fossil Free Sweden” för den digitala konsultverksamhetssektorn. Färdplanen överlämnades till den svenska regeringen den 20e mars 2019. Cybercom har samarbetat med många digitala företag för att driva deras utveckling mot en hållbar utveckling (SDGs) och var bland dem första som integrerade SDG:erna i KPI:er och CRM-systemet för att säkerställa att de är kopplade till kärnverksamhetsutveckling. Cybercom är en aktiv medlem i FN:s “Global Compact” och deltar i andra relevanta internationella processer som “Mission Innovation”.