LEAD välkomnar SenionLab som nytt LEAD-företag. SenionLab är ett specialistföretag som fokuserar på forskning och utveckling inom signalbehandling och sensor fusion för navigering och kartering.
 

SenionLab introducerar en revolutionerande teknik för inomhusnavigering som radikalt förbättrar navigationsförmågan där traditionella GPS system inte är tillgängliga. SenionLab kommer att sitta i LEADs lokaler i Mjärdevi Science Park i Linköping.