Innovationsbron satsar nu 10 miljoner extra på landets sex främsta företagsinkubatorer, däribland LEAD. Dessa får en särskild satsning för snabbare utveckling av unga tillväxtbolag. Åtgärden ingår som en del i den internationella satsning som Innovationsbron lanserat för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering.
 
 

LEAD_computer_resize_NewsImage
Johan Franzén, vd på Infviz och Christian Berger, VD LEAD

De sex inkubatorerna som nu utsetts är fördelade över hela landet, från Malmö till Umeå. LEAD får 2 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod för stärka framväxten av fler internationella företag.

– Vi ser detta som ett starkt kvitto och bekräftelse på de resultat som skapats i verksamheten de senaste åren, säger Christian Berger, VD på LEAD. Bara mellan åren 2005-2010 ökade LEAD-bolagens omsättning med 165Mkr och under samma tid har det investerats mer än 300Mkr i riskkapital i dessa bolag. Den förstärkta finansieringen ger oss mycket spännande möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten och skapa ännu bättre resultat.

– Men denna gång har vår målsättning varit att satsa på spets. Vi har helt enkelt valt ut några av de bästa inkubatorerna. Det här är eliten av Sveriges inkubatorer, de som visat att de kan leva upp till våra krav och vår ambition om fortsatt utveckling, säger Anders Nilsson, Program Manager och ansvarig för Innovationsbrons inkubatorprogram.

Läs hela pressreleasen, klicka här