För LEAD är det viktigt att utforska flera aspekter av affären i ett tidigt skede.  Att koppla hållbarhet till affärsmöjligheter gör att många startups som vi arbetar med inte bara kan bygga bra bolag men också bidra till en hållbar framtid, som skalar i takt med affären. Att ha en hållbarhetsstrategi kan skydda bolaget från potentiella miljö- och sociala risker som kan påverka företagets ekonomi och varumärke, och kan leda till innovation och nya affärsmöjligheter. 

Under en torsdag i april bjöd LEAD därför in Anna Axelsson, VD på Envima, tillsammans med Lina Helmersson miljö- och hållbarhetskonsult för att hålla ett inspirationsseminarium kring hur du kan implementera hållbarhetsaspekter i ditt bolags DNA. Fokuset låg på att inspirera till konkreta strategier inom hållbarhet och hur detta kan implementeras i bolagsbyggandet bland LEADs startups.

Det skarpa läget i dagens samhälle och att en stor förändring måste ske på kort tid för att nå Agenda 2030. Ett perspektiv på detta är att vi måste gå från ett egosystem till ett ecosystem förklarar Anna och Lina. I ett egosystem sätter sig människan på en pedistal, är självisk och prioriterar sitt eget välmående. I ett ecosystem skapas en rättvist kultur där människan lever i symbios med resten av naturen som växter och djur. Ett exempel på detta är diskussionen om den ekonomiska situationen i jämförelse med hållbarhets situationen. Vissa menar att den ekonomiska situationen är den största utmaningen vi står inför idag, men enligt den globala riskrapporten utgör miljön fortfarande den största risken. Genom att se på samhället som en del av en större helhet och prioritera en rättvis och hållbar balans mellan människan och naturen kan vi ta oss an dessa utmaningar och skapa en mer hållbar framtid.

Varför ska bolaget vara hållbart?

Envima berättar om de positiva fördelarna som kommer genom att implementera hållbarhet i bolagets DNA där starkare varumärke och kostnadsbesparingar är två punkter som de tar upp. Seminariet avslutas med fyra tips på ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Där de förklarade hur viktigt det är att kommunicera hållbarhet. Det är först när man börjar kommunicera hållbarhet man får värde för det arbete man har gjort och kan även inspirera andra företag att implementera tankesättet i sin verksamhet.

Envima är en ledande, men också växande, aktör inom miljö- och hållbarhetsområdet som grundades 2001 och har kontor i Linköping och Stockholm. De ger stöd till företag genom sin spetskompetens inom hållbarhetsresan vilket skapar avlastning för många företag som inte har den kunskap som Envima besitter.