Nu sparkar LEAD ut 2019 års Entrepreneurs in Residence med guldsko och diplom, efter de gått igenom traineeprogrammet. Under sina sex månader i  har de arbetat aktivt med olika affärscase, med sikte på att bli vassa bolagsbyggare.

Maja Lindberg, Nathalie Elsässer, Marcus Tornberg och Victor Borén har i ett halvår spenderat sin tid som traineer i LEAD Entrepreneurs in Residence. Arbetet har inneburit teori och coachning från LEADs seniora coacher, utöver en stor del praktiskt arbete.

– Programmet är väldigt hands-on, och vi blev snabbt inslängda i det praktiska. I våra affärscase har vi verkligen fått känna på, testa, misslyckas och dra lärorika slutsatser, säger Maja Lindberg.

– En viktig lärdom från traineeprogrammet är att projekt kan kännas stora, men de är inte omöjliga. Vi kunde ta projekt som rent marknadsmässigt från början kanske inte såg ut att ha något, och sedan skapa ett värde i det, säger Nathalie Elsässer.

Utspark och diplomering av Entrepreneurs in Residence genomfördes under Energimyndighetens roadshow, som besökte Linköping den 11 februari. Nathalie levererade där även en vass pitch om ett av de affärscase som traineerna har ägnat sig åt. Under hösten har de arbetat med en portfölj av tio case där många fokuserar på att lösa energiomställningen, och efter programmets avslut den sista februari finns det fortfarande två case som entreprenörerna kommer arbeta vidare med på egen hand och med fortsatt stöttning av LEAD.

Traineerna är eniga i att många av lärdomarna från programmet kommer komma till nytta framöver, i deras respektive arbetsområden.

– Tiden här har gett många erfarenheter inom problemlösning, att praktiskt kunna hitta tillvägagångssätt inom områden som inte har någon instruktionsmanual. Vi kunde gå in med det drivet, och till slut nå målen i våra affärscase, säger Marcus Tornberg.

Vi tackar våra trainees för deltagandet i LEAD Entrepreneurs in Residence, och önskar dem lycka till med sina framtida åtaganden!