På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten och Vinnova tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Vetenskapsrådet under hösten arbetat för att lämna förslag på lämpliga svenska kandidater för Natos DIANA-program (Nato Defence Innovation Accellerator for the North Atlantic). Myndigheternas gemensamma beslut är att rekommendera LEAD som den svenska DIANA Acceleratorn. 

Sverige förbereder sig för att ta plats i Nato, och med det öppnar sig nya möjligheter för svensk innovation och teknologi. Cirka 80 ansökningar från svenska inkubatorer och testcenter har inkommit. Tidigare i höst har en noggrann urvalsprocess ägt rum, och ett tiotal inkubatorer och testcenter har gått vidare till den slutliga utvärderingen. Utöver LEAD rekommenderar myndigheterna även ett antal testcenter. 

Det är med glädje vi på LEAD har fått meddelandet om att vi är Sveriges rekommenderade DIANA Accelerator. Det här kan framöver ge oss en möjlighet att få ett ökat dealflow av spännande bolag till vår region med fokus på våra styrkeområden.

Catharina Sandberg, vd LEAD.

DIANA är ett innovativt program som syftar till att stödja startups och innovationsbolag i att utveckla idéer, marknadsstrategier, nätverk och produktutveckling. Målet är att främja utvecklingen av teknik som kan bidra till att lösa utmaningar som sträcker sig över både civila och försvarsrelaterade områden. Det omfattar områden som deep tech, bioteknologi, energi och rymdforskning.