I stor utsträckning fokuserar dagens klimatarbete på reduktion av egna utsläpp. Om världen ska lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5C kommer det inte att räcka med att enbart se företag och organisationer som utsläppare (en del av problemet). Det är hög tid att vi också börjar se vilka företag som erbjuder lösningar på problemet. 

Företagsinkubatorn LEAD ska tillsammans med digitaliseringskonsultbolaget Cybercom utforska på vilket sätt positiv klimatpåverkan snabbare bidrar till minskade utsläpp i samhället genom de lösningar som finns inom startupsamhället och det övergripande innovationsekosystemet. 

I stor utsträckning fokuserar dagens klimatarbete på reduktion av egna utsläpp det vill säga negativ klimatpåverkan eller fotavtryck. De flesta verktyg för att mäta och rapportera utgår från det perspektivet. Likaså är företags och organisationers klimatmål och incitamentsstrukturer anpassade för att minska utsläppen från dagens lösningar. Media ber om minskningsmål, investerare vill veta hur mycket företag släpper ut och rapporteringsramverk hjälper oss att hålla reda på våra utsläpp. 

Initiativet ska vara klart under 2020 och tar fram en utvärderingsmodell som gör det möjligt att identifiera och stödja lösningar (teknik, produkter, tjänster och affärsmodeller) som signifikant bidrar till minskade utsläpp i samhället. Ett av målen är att den ska vara applicerbar på alla aktörer som arbetar med startups och scaleups och ska kunna förstås och användas av andra aktörer i innovationsekosystemet. 

  • I den här frågan handlar det om att gasa nu, om vi vill se en förändring imorgon.  Vi som inkubator har en viktig roll. Vi måste visa vägen och tidigt sätta ett bra avtryck både bolagen vi arbetar med såväl som i ekosystemet vi verkar i. Det är hög tid att vi vågar utmana och tänka större. Frågan rör inte bara bolagen vi arbetar med som från grunden förbättrar framtiden utan även att säkerställa att alla bolag som skapas nu bidrar på ett positivt sätt, säger Catharina Sandberg VD på LEAD. 

I startup miljön och innovationsekosystemet finns idag en lång rad av företag som erbjuder spännande och relevanta lösningar på klimatutmaningen, ibland utan att vara medvetna om det själva. Genom att de löser sina kunders och samhällets behov på helt nya smarta sätt kan de bidra till hur samhället organiserar sig mer resurseffektivt, genom att bidra till att resurseffektiva affärsmodeller, beteenden och livsstilar uppmuntras.  

LEAD ska nu tillsammans med Cybercom inom ramen för projektet Swedish Scaleups ta fram en utvärderingsmodell som gör det möjligt att identifiera på vilket sätt en inkubator och övriga aktörer i innovationsekosystemet kan maximera sitt positiva bidrag genom att tillhandahålla och skala upp klimatpositiva lösningar. En sådan modell kan påskynda upptaget av både enskilda lösningar såväl som transformativa systemlösningar vilka kräver nya kluster för implementering. 

  • Digitalisering och alla de verktyg som vi hjälper våra kunder att implementera har en enorm förmåga att inte bara effektivisera och minska våra kunders befintliga utsläpp, det vi kallar för Best practice. Med digital teknik kan vi också möjliggöra nya resurseffektiva lösningar, något som vi på Cybercom kallar för Next practice, som bygger på tjänstebaserade, cirkulära affärsmodeller, beteenden och livsstilar, säger Niklas Flyborg, CEO, Cybercom Group. 

 Företag och organisationer med lösningar oavsett om de är etablerade företag eller disruptiva startups behöver veta omfattningen av sin de utsläppsminskningar som lösningen bidrar till och även dess potential om de skalas upp ytterligare. Detta gör att de på ett trovärdigt sätt kan kommunicera sin positiva potential till kunder, investerare och till andra viktiga intressenter och realisera potentialen som en del av sin affär. 

  • Vi har under flera år utvecklat och förfinat vår netto-positiva innovationsmetodik och besitter nu unik kompetens för att utforska klimatpositiva lösningar. Vi möjliggör undvikna utsläpp genom implementering av teknik och genom att utforska nya teknikbaserade affärsmodeller säger Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom Group. 

 

För mer information: 

Catharina Sandberg, CEO, LEAD +46 705 50 35 91 

Niklas Flyborg, President and CEO, Cybercom +46 70 594 96 78 

Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom +46 72 080 35 60 

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se 

Cybercom är ett innovativt digitaliseringskonsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Läs mer på: www.cybercom.com