I början av mars genomfördes Bifrost Summit 2024 som hölls på Nordic Innovation House i Palo Alto, Kalifornien. Evenemanget fungerade som en knutpunkt för inspiration och nätverkande, med en omfattande lineup som inkluderade konferens, specialiserade sessioner och möjligheter till nätverkande, allt med syfte att främja samarbete mellan USA och Norden.

Eventet fokuserade på ”Innovationer för en hållbar framtid” och erbjöd djupgående utforskningar av ämnen som hållbara samhällen, framväxande AI, avkolonisering och utvecklingen av ny energi.

SeaPattern framträdde som ett av de företag som valts att delta i Bifrost 2024. Niklas Boman, VD och medgrundare av SeaPattern, var närvarande för att representera företaget. Han knöt kontakter med många affärsledare och investerare och diskuterande möjligheter för SeaPatterns potentiella tillväxt på den amerikanska marknaden.

SeaPattern är ett innovativt teknikföretag som specialiserar sig på utvecklingen av ett avancerat AI-baserat system för att optimera synergier i elproduktionen med hjälp av flytande Darrieus-turbiner i strömmande vatten. Deras AI-verktyg kommer att beräkna den mest effektiva turbinplaceringen genom att analysera några nyckeldata i vattnet och ta hänsyn till de intrikata interaktionerna mellan strömmarna.

Genom att utnyttja kraften i självförstärkande synergier förbättrar lösningen betydligt elutvinningen jämfört med individuell turbinplacering. Dessutom minskar vår utforskning av verktyget prospekteringskostnaderna med cirka 70% och kan öka den totala elproduktionen vid befintliga kraftverk med 5 till 10%.

”På SeaPattern är vårt primära mål att kommersialisera denna banbrytande teknik och etablera oss som ledare inom AI-baserade optimeringslösningar för vattenkraftsindustrin. Vi är stolta över att ha fått stöd och finansiellt stöd från respekterade enheter som Energimyndigheten, VINNOVA, Tekniska verken och Linköping kommun, för produktutveckling och systemkommercialisering. Vårt IP-skydd omfattar både sensorer, programvara och komplett systemdesign,” säger Niklas Boman.

Att representera SeaPattern här har varit otroligt inspirerande och har lyft fram potentialen för betydande påverkan genom innovation och samarbete.

”På Bifrost Summit har vi sett banbrytande idéer för en hållbar framtid. Att representera SeaPattern här har varit otroligt inspirerande och har lyft fram potentialen för betydande påverkan genom innovation och samarbete. När vi utforskar nya möjligheter på den amerikanska marknaden ser jag med spänning fram emot den roll SeaPattern kommer att spela för att bidra till hållbar förändring. Summiten har varit ett centralt ögonblick för oss, där vi byggt viktiga nätverk för expansion till den amerikanska marknaden,” avslutar Niklas.