LEAD-bolagen Ligna Energy och Solarbora får stöd när Energimyndigheten letar energiinnovationer bland små och medelstora svenska företag. Sammanlagt delar myndigheten ut drygt 30 miljoner kronor.

Ligna Energy har fått två miljoner, för att vidareutveckla en batteriteknologi för storskalig energilagring som är biobaserad och bygger på användning av material från skogen. Battericellerna har testats och validerats i lab miljö. Egen och extern tillverkning av cylindriska battericeller pågår just nu. Projektet med Energimyndigheten ska bidra till att designa och tillverka ett batteripack med Lignas cellteknologi. Prototyptillverkningen levererar de batteripackar som sedan testas och används i en produktdemonstration hos kund.

Solar Boras Next har också mottagit stöd för sina Generation Solar Home System ska testas och utvärderas tillsammans med kund och slutanvändare i Kenya. Systemet ger 230V AC med hög effekt och kan driva bland annat induktionsplattor. Både tekniska aspekter och den långsiktiga affärsmodellen ska testas tillsammans med kund och för att förbereda uppskalning.

Av total 61 ansökningar har 20 projekt fått grönt ljus. De får mellan 450 000 och 2 000 000 kronor vardera i riktat stöd för affärsutveckling och kommersialisering av tjänster och produkter.

Läs mer här >>