Under förra veckan tilldelades flera LEAD-bolag stöd från Vinnova i utlysningen Innovativa Startups . Totalt har över 100 bolag tilldelats pengar i höstens utlysning Innovativa Startups.

Bolag tilldelas upp till 300.000 kronor som stöd i Innovativa Startups från Vinnova. Bland LEAD-bolagen är det följande bolag som tilldelats pengar:

RespiHeart,  som tar fram en kravspecifikation och kommersiella förutsättningar för utveckling av optiskt sensorsystem för akutsjukvård.

MIMSI Materials som utvecklar ett silverskikt för att skapa energieffektivare fönster.

Pro Guitar Sweden förbättra lärandet av gitarr med innovativ och interaktiv e-learning för gitarr.

Utlysningen riktar sig till bolag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, som har en stor kommersiell potential. Vinnova vill ge stöd i faser där annan finansiering ofta är svår att få, för bolag som basera på nyskapande varor, tjänster eller processer. Det kan röra sig  både om att hitta affärsmodellen och förutsättningar eller att ta fram av prototyper eller demoversioner av produkter och tjänster.

Läs mer här om vilka bolag som har tilldelas medel i utlysningen Innovativa Startups