I mycket hård nationell konkurrens har LEAD tilldelats 4 miljoner kronor i årlig driftfinansiering från BIG Sweden, Innovationsbrons satsning på inkubatorer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus.
 

Christian Berger face LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer och har tillsammans med ytterligare 20 företagsinkubatorer beviljats driftsmedel från Innovationsbron.Innovationsbron satsar drygt 50 miljoner på årsbasis i deras nya inkubatorprogram; BIG Sweden, Business Incubation and Growth Sweden med det övergripande målet att främja kommersialiseringen av forskning och innovationer.

– LEAD är en av de företagsinkubatorer som vi på Innovationsbron har arbetet med under lång tid och med mycket gott resultat. Ur verksamheten har det kommit många spännande och framgångsrika tillväxtbolag och tillsammans med de andra svenska företagsinkubatorerna bidrar LEAD starkt till näringslivsutvecklingen och tillväxten i Sverige. Med detta finansieringsbeslut har vi fortsatt höga förväntningar på LEAD och de bolag som LEAD arbetar med, säger Mikael Hult, Affärsutvecklingsdirektör, Inkubatorutveckling på Innovationsbron.

– För LEAD är detta ett mycket glädjande besked! Vi ser det som en tydlig kvalitetsstämpel att Innovationsbron satsar så kraftfullt i vår verksamhet. Vi är just nu inne i en mycket positiv utveckling och arbetar för fullt med att skapa nytta och möjligheter för så väl entreprenörer som investerare, säger Christian Berger, VD på LEAD.

Läs hela pressreleasen, klicka här