LEAD-alumenen Schemagi AB och hälso- och sjukvårdskonsultföretaget Ledningsbolaget i Skandinavien AB slår samman sina styrkor. Målsättningen är att höja kvalitén och optimera resurserna inom framtidens sjukvård. Bolaget kommer verka under namnet Ledningsbolaget AB.

Schemagi– Vi tar ett nytt grepp inom svensk hälso- och sjukvård. Med våra gemensamma kompetenser kan vi gå från ord till handling genom hela processen – från politiska beställningar till vem som gör vad och när, säger Lena Lyckenvik, vd för Schemagi AB.

– Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora och spännande utmaningar när kraven bli högre från samhället, patienter och medarbetare. Vårt fokus är att säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet genom verksamhetsstyrning och ledningsstöd som blir till nytta för kunden, säger Jan Thorling, tidigare styrelseordförande för Ledningsbolaget i Skandinavien AB.

Bolaget kommer förutom tjänster mot hälso- och sjukvård även fortsatt att erbjuda tjänster inom andra branscher, till exempel beredskap, drift och omsorg.

Läs pressmeddelandet här >>