Norrköpingsbaserade LEAD-alumnen Againity har fått uppdraget att installera ett ORC-system på hemmaplan, vid Norrköpings avloppsreningsverk i ett samarbete med Norrköping Vatten och Avfall AB.

Anläggningen i Norrköping är unik i Sverige och förväntas vara den första i ledet av många i sitt slag. Varje år förbränns över 80 GWh biogas vid reningsverk i Sverige utan att energin tillvaratas. Med hjälp av Againitys teknik kan denna energi istället omvandlas till el, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Det är klart att dDavid Frykerås, vd på Againityet känns extra roligt att leverera en maskin till kommunen där man själv bor och driver företag, som också kan visas upp under framtida kundbesök. Att maskinen dessutom har byggts i samarbete med lokala underleverantörer och verkstäder bidrar också till en närproducerad känsla.” säger David Frykerås vd på Againity, som bor och länge bedrivit energirelaterad verksamhet i Norrköping.

Againitys system för småskalig elproduktion bygger på så kallad ORC-teknik (organisk ångkraftscykel) som gör det möjligt att omvandla lågvärdig värme till el. Systemets huvudkomponent är en egenutvecklad turbin som drivs av värmen från förbränning av rötgas som produceras i reningsverket i Norrköping. Idag uppgraderas majoriteten av reningsverkets biogas till fordonsgas, men en betydande del facklas bort, det vill säga att den förbränns utan att man tar tillvara på energin. Med Againitys ORC-installation kan Norrköping Vatten och Avfall bli ännu bättre på att utnyttja energin, vilket medför en betydande miljömässig vinst.

”Vi ser den här satsningen som en miljöinvestering där vi vill ta vara på en outnyttjad resurs. Vi har eget behov av både värme och el så det passar oss väldigt bra.” säger Michael Botvidsson, affärsområdeschef VA, Norrköping Vatten och Avfall.

ORC-anläggningen kommer att ha en installerad eleffekt på 50 kW och producerar cirka 85 MWh el och 1000 MWh varmvatten årligen. Varmvattnet ska användas internt för att värma upp anläggningens rötkammare. Projektet kommer också att inkludera kortvarig energilagring med varmvattentank vilket gör det extra intressant ur ett energisystemperspektiv.

Läs artikel i Norrköpings Tidningar här >>

LSave

Save