Wiotech logotyp

I en värld där tekniska enheter i allt större grad kommunicerar med varandra blir suget efter smarta, lättanvända och resurseffektiva lösningar allt större. Norrköpingsföretaget Wiotech startades med fokus på teknik och i och med kommunikationssystemet CultureBee finns förhoppningar om en etablering på en snabbt växande marknad.
Wiotech är ett företag som genom sin trådlösa teknik erbjuder en infrastruktur med ett trådlöst kommunikationssystem som har en mängd olika applikationsområden;

”Vårt system övervakar och loggar inomhusklimat, larmar och varnar vid gränsvärden och möjliggör även styrning och reglering av t.ex. värme-, avfuktnings- och ventilationssystem. Ett framtida område den här tekniken har kapacitet för är att mäta förbrukning av vatten, el, fjärrvärme och värme. Vi har även en lösning inom ramen för vår trådlösa teknik för inomhuspositionering och platspresentation av både saker och människor”, säger Fredrik Hallgren, vd på Wiotech.

Idag används tekniken främst i systemet CultureBee, som övervakar, loggar och styr inomhusklimat och luftfuktighet i kulturbyggnader. Loggningssystemet finns idag i 40 kyrkor runt om i Sverige. På Wiotech ser man en stor potential för sin teknik, en potential som främst har att göra med det allt viktigare begreppet sakernas internet (Internet of Things).

Läs hela nyheten och Fredriks lovord om LEAD.