Ansök om medlemskap

Har du ett bolag eller en idé och vill bli ett medlemsbolag på LEAD? Fyll i den information du vill och kan lämna, i ansökan och anmäl dig till ett av våra LEAD Introduktionstillfällen (du väljer vilket tillfälle i formuläret nedan) Vid introduktionstillfället har du möjlighet att för ett speedmöte med någon av våra affärscoacher, ni kommer tillsammans fram till vad som är nästa steg för dig och din idé. För att mötet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi förstår vad det är du vill göra, så ta dig tid att fylla i så mycket information du kan i formuläret.

Bolag som LEAD arbetar med har

Starkt team – att det finns en stark drivkraft och rätt kompetens.
Affärsidéns potential – Potentialen behöver vara stor nog för att kunna bygga ett tillväxtbolag på en internationell marknad.
Att idén är skalbar – produkten eller tjänsten går att sälja om och om igen med ett minimalt merarbete för varje ny kund.
Innovativ – Att affärsmodellen är unik och svårkopierad, vilket skapar en uthållig konkurrensfördel gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.
Att LEAD kan göra nytta – sist men inte minst, att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget och ser fördelen med att arbeta i LEADs miljö.

Sekretess

LEAD ägs av Linköpings universitets holdingbolag, Liu Holding AB. LEADs uppdrag är att hjälpa bolag att bli framgångsrika och växa snabbare och säkrare. LEAD går aldrig in som delägare. De uppgifter som du lämnar i formuläret stannar hos LEAD. Utan denna sekretess och detta oberoende skulle LEAD aldrig kunna existera och fortsätta hjälpa innovatörer och entreprenörer till framgång.

Vi respekterar dig och dina idéer och ser fram emot att få läsa mer  om din idé och ta del av dina tankar och planer.