Ansök om medlemskap

Har du ett bolag eller en idé och vill bli ett medlemsbolag på LEAD? Fyll i den information du vill och kan lämna, i ansökan och anmäl dig till ett av våra LEAD Introduktionstillfällen (du väljer vilket tillfälle i formuläret nedan) Vid introduktionstillfället har du möjlighet att för ett speedmöte med någon av våra affärscoacher, ni kommer tillsammans fram till vad som är nästa steg för dig och din idé. För att mötet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi förstår vad det är du vill göra, så ta dig tid att fylla i så mycket information du kan i formuläret.

Medlemsansökan New

  Vill du ansöka om till LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp eller vill du ha ett mer förutsättningslöst möte?
  På vilken ort är ert team huvudsakligen lokaliserad i dagsläget.
 • Beskriv kort och övergripande idéen/produkten/tjänsten och hur den kopplar an mot kundens problem. (1-2 meningar)
 • Vilket är problemet tänker ni att er produkt/tjänst löser? Vem/vilka har det problemet?
 • Hur din produkt/tjänst problemet? Vilka fördelar ger din lösning / produkt till dina tilltänkta kunder? Vad är annorlunda / unikt / nytt / innovativt / disruptivt med din lösning / produkt? Hur långt har du kommit i produktutvecklingen och valideringen?
 • Beskriv tilltänkt kund och vem är er framtida användare? Hur kan kundnyttan värderas?
 • Vilka står bakom idéen? Vad för kunskap/bakgrund tar ni med in till projektet? (Uppge namn på alla grundare och deras roller inom projektet/bolaget)
 • Ange antalet kvinnliga / manliga grundare i ditt team.
 • Innan du blir medlem vill vi träffa dig på en LEAD intro, som startar kl 16.00 första torsdagen varje månad på LEAD i Linköping och ibland i Norrköping. LEAD Intro ger en introduktion till hur du kan arbeta med din startup idé/projekt/bolag i de första stegen för att hitta kundnytta och affärsmodell. Samtidigt får du en presentation om LEAD och vad vi kan göra för dig. I samband med LEAD Intro får du också träffa någon av LEADs seniora affärscoacher under ett speedmöte för att prata mer om din idé.

Bolag som LEAD arbetar med har

Starkt team – att det finns en stark drivkraft och rätt kompetens.
Affärsidéns potential – Potentialen behöver vara stor nog för att kunna bygga ett tillväxtbolag på en internationell marknad.
Att idén är skalbar – produkten eller tjänsten går att sälja om och om igen med ett minimalt merarbete för varje ny kund.
Innovativ – Att affärsmodellen är unik och svårkopierad, vilket skapar en uthållig konkurrensfördel gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.
Att LEAD kan göra nytta – sist men inte minst, att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget och ser fördelen med att arbeta i LEADs miljö.

Sekretess

LEAD ägs av Linköpings universitets holdingbolag, Liu Holding AB. LEADs uppdrag är att hjälpa bolag att bli framgångsrika och växa snabbare och säkrare. LEAD går aldrig in som delägare. De uppgifter som du lämnar i formuläret stannar hos LEAD. Utan denna sekretess och detta oberoende skulle LEAD aldrig kunna existera och fortsätta hjälpa innovatörer och entreprenörer till framgång.

Vi respekterar dig och dina idéer och ser fram emot att få läsa mer  om din idé och ta del av dina tankar och planer.