Katarina Bengtsson tilldelas ÅForsk EntreprenörstipendiumKatarina Bengtsson – medgrundare av LEAD-bolaget LunaMicro, tilldelades under gårdagen ÅForsk Entreprenörsstipendium. Stipendiet delades ut under Sveriges Innovationsriksdag som detta år tog plats i Borås. Att bli utsedd till en av de tio Entreprenörsstipendiaterna innebär att man är en av Sveriges mest lovande deep-tech entreprenörer. ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut av stiftelsen ÅForsk tillsammans med SISP – Swedish Incubators and Science Parks till forskningsnära entreprenörskap och ÅForsk delar sammanlagt ut stipendier på 2 miljoner kronor.

 ”Detta stipendium ger mig möjligheten att prioritera vissa kompetenser, så som ledarskap och marknadsföring, vilket kommer vara mycket viktiga delar i resan mot att utveckla LunaMicro till ett framgångsrikt företag” säger Katarina Bengtsson.

Med en ny generation av funktionella textilier som har potential att revolutionera en hel klädindustri står LunaMicro’s Katarina Bengtsson som värdig stipendiat. LunaMicro har ett material som aktivt transporterar svett från insidan till utsidan av tyget, så att du kan vara säker på att du håller dig torr när du är ute och rör dig i materialet, oavsett väder.

”Vi vill utveckla och introducera ett aktivt material som kan användas på marknaden för nästa generations funktionskläder. Föreställ dig att du cyklar till jobbet. Det är en varm, regnig sommardag så du har på dig din regnjacka. Även om jackan håller regnet borta blir du troligtvis genomblöt ändå – men istället av den svett som regnjackan fångar upp. LunaMicro har helt enkelt en lösning på det.”

Att få arbeta med sitt intresse

Katarina involverades i LunaMicro under hennes tid som doktorand där hon arbetade med att undersöka hur olika polymermaterial kan användas för att förbättra funktionaliteten hos olika material. Som en del av hennes doktorandprojekt utvecklade och karaktäriserade hon den ”material-pump” som nu kommersialiseras genom LunaMicro. Hennes intresse för textilier har alltid funnits. ”Jag lärde mig knyppla när jag var 6 år gammal och har rest jorden runt för att lära mig mer om tyger och olika tekniker – bara för att det är kul!” säger hon. Hon trodde inte att hon skulle ha möjlighet att jobba med sitt intresse på det sätt hon gör idag under tiden hon studerade till civilingenjör i Teknisk Biologi vid Linköpings Universitet.

Katarina är en problemlösare som inspireras av att se konkreta resultat av sitt arbete och att se hur resultaten i sin tur kan användas i verkliga situationer för att lösa problem. Att gå in i en startup skiljer sig dock en hel del från den akademiska världen när det kommer till mindset. ”Tankesättet man har i akademin, där man fokuserar på att utforska, utveckla och lära sig mer inom det specifika ämnet skiljer sig en hel del från allt man måste tänka på när man försöker bygga ett företag” säger hon. Genom att prioritera resurserna och fokusera på det som faktiskt skapar värde för bolaget på lång sikt kan företaget växa och bli lönsamt.

En fortsatt spännande resa

LunaMicro har varit en del av LEAD sedan 2017. Att ha möjligheten att få möta människor som befinner sig i likande situationer och får input från andra startupberättelser upplever Katarina som mycket inspirerande. Stöttning från coacher och stöd med resurser som hjälper bolaget och teamet att utvecklas är också värdefullt.

Genom stipendiet hoppas Katarina att fler människor ska få kännedom om LunaMicro men ser det också som en möjlighet att skapa kontakter och få inspiration som kan hjälpa henne och bolaget i deras framtida resa.