InviSense har tagit steget ut ur Sverige och har signerat ett nytt avtal med finska ME Management om försäljning av InviSense lösning på hela den finska marknaden. ME Management ett konsultföretag specialiserat på planering och övervakning av renoveringar. De agerar även som upphandlingsstöd för olika entreprenad samt utför garanti-, fukt- och mögelkontroller.

Att ta sig in på den internationella marknaden gick snabbare än vi planerade men det ligger i linje med våra expansionsplaner, säger Björn Garplind. Vi välkomnar Erik och hans kollegor som återförsäljare till InviSense och ser fram mot att kunna leverera mätbar nytta även i Finland, fortsätter Björn

ME Management kommer att fokusera sitt marknadsarbete på fastighetsägare, förvaltare, modulhustillverkare, kommuner och större byggbolag.

Det här känns riktigt bra. InviSense kompletterar vårt övriga erbjudande bra Vi har samma fuktproblem i Finland, som i Sverige, så jag är övertygad om att det kommer att tillföra nytta, säger Erik Åberg, VD ME Management.

För mer information kontakta

Björn Garplind
vd InviSense AB
+46 (0)733 800 773

bjorn.garplind@inviSense.se

Erik Åberg
vd ME Management OY
+358 4075 200 88
me-management@live.fi

Om Invisense

InviSense utvecklar och producerar extremt tunna (0,06 mm) fuktsensorer, en handskanner och InviSense Cloud för att mäta, spara och analysera den relativa fuktigheten på utsatta områden i fastigheter utan att göra ingrepp i konstruktionen. InviSense startade 2015 och är ett avknoppningsbolag från Acreo. Produkterna är baserade på forskning på Linköpings Universitet.