Invisense funktsentorFram till nu har det varit omöjligt att veta fuktnivåerna i våra väggar, till exempel innanför tätskikt i våtutrymmen eller källare utan att göra åverkan på väggarna. Med LEAD-bolaget Invisenses mikrometertunna fuktsensor är det nu möjligt för fastighetsägare att på ett enkelt sätt ha kontroll på den relativa fuktigheten och fatta beslut om renoveringsbehov på faktiska mätningar.

Invisense gör nu sin första kommersiella installation i en bostadsrättsförening i Norra Stockholm. I samband med en fasadrenovering i föreningen installerar Invisense 400 – 600 fuktsensor i fastighetens väggar. Vilket gör att föreningen har full kontroll på eventuell fukt och kan göra regelbundna mätningar med en trådlös handenhet, för att upptäcka förändringar i ett tidigt skede.

– I praktiken innebär det att fastighetsägare och andra aktörer i byggnadsbranschen inte längre behöver gissa, utan med hjälp av de tryckta funktsensorerna kan veta vilket RH% som finns i konstruktionen, säger Anders Friberg CTO på Invisense.

Sensorerna är passiva, vilket innebär att de reagerar först när den handhållna avläsare placeras i närheten av sensorn och levererar då information om den relativa fuktigheten inne i väggen.

För oss är det här en milstolpe som bekräftar både vår lösning och marknadens behov av densamma, säger Invisense VD Björn Garplind. Men det innebär också starten av Invisense Cloud, vår molntjänst där data från våra sensorer lagras och analyseras.

Invisense är en avknoppning från Acreo Swedish ICT, och Invisense lösning där den tryckta fuktsensorn har gjorts vid Printed Electronics Arena i Norrköping, ett samarbetsprojekt inom tryckt elektronik mellan Acreo Swedish ICT och Linköpings Universitet.

Save

Save