Björn Garplind och Anders Friberg från LEAD-bolaget Invisense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset. Under finalen i Stockholm fick Invisense ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand under SKAPA Innovationsgala. Under hösten har länsvinnare av SKAPA-priset tagits fram i alla län och under gårdagen utsågs vinnaren.

– Innovatörer och uppfinnare är bland de viktiga pelarna som bär Sveriges framtid på sina axlar. Deras goda insatser har genom tiderna bidragit till utveckling och tillväxt. SKAPA- priset delas ut för att lyfta fram, stödja och hedra Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter SKAPA ordförande Minoo Akhtarzand i ett pressmeddelande.

Invisense har utvecklat passiva tunna fuktsensorer som läses av med tillhörande handskanner och datalagring i molnet. Det gör det möjligt att läsa av relativ fuktighet inuti konstruktioner utan förstörande åtgärder. De tunna fuktsensorerna har utvecklats i nära samarbete med byggbolag och är sprunget ur forskning vid Linköpings Universitet och RISE Acreo.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Samhällets kostnader för fuktrelaterade skador i byggnader är höga och kan förväntas öka i takt med ökat byggande, snabbare byggtakt, prispress och mer komplexa konstruktioner. Metoden kan drastiskt minska kostnader för fastighetsägare, försäkringsbolag och samhället i övrigt för uppkomna skador. Det kan dessutom leda till kvalitetsförbättring i branschen och minska människors oro över att bo i sjuka hus säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.