Aerigon

Intuitive Aerial ABs (publ) nyemission inför listning på First North avslutades den 10 december 2014. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till ca 133%. Första handelsdag vid NASDAQ First North planeras till 13 januari 2015.

Intuitive Aerial AB (publ) tillverkar och säljer obemannade helikoptersystem (s.k. drönare) till de mest krävande kunderna inom film och broadcast. Företaget blev nyligen utsett till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av Affärsvärlden och Ny Teknik. Omsättning har mer än dubblerats varje år sedan verksamhetens start år 2010. Listningen vid First North och den nu framgångsrikt avslutade spridningsemissionen ger Intuitive Aerial resurser till utökade marknadsinsatser på bl a den viktiga nordamerikanska marknaden, samt att säkerställa att nuvarande teknikledarskap behålls och förstärks i produkten Aerigon.

– Jag är väldigt glad över det stora intresset för Intuitive Aerial och att vår listningsemission blivit övertecknad. Jag vill också passa på att välkomna alla nytillkomna aktieägare, vilka tillsammans med tidigare ägare nu uppgår till drygt 650 st. I och med detta står vi väl rustade och jag ser mycket fram emot 2015, säger Intuitive Aerials VD Robin Kahlbom.

Läs hela pressmeddelandet 

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial,
+46 (0)73 070 32 02,
robin.k@intuitiveaerial.com

Jonas Lindqvist, Styrelseordförande Intuitive Aerial,
+46 (0)70 350 49 69,
jonas@intuitiveaerial.com