Intuitive Aeriel

Amerikanska luftfartsmyndigheten FAA kungjorde i helgen ett regelverksförslag för kommersiell användning av mindre, obemannade farkoster (UAS). Regelförslaget är ett viktigt steg för en öppning mot den amerikanska marknaden. För Intuitive Aerial är det här en mycket positiv nyhet, och farkosterna möter de krav som har föreslagits.

Regelverksförlaget påverkar farkoster med en maximal startvikt av 55lbs (25kg) och möjliggör flygning inom pilotens synhåll både inom och utanför kontrollerat luftrum under dagtid. Utöver detta krävs en godkänd pilot som skall avlägga teoretiskt prov hos ett av FAA godkänt träningscenter.

Intuitive Aerials VD Robin Kahlbom uttalar sig:

-Det amerikanska regelförslaget påminner i många hänseenden om de regler som gäller i Storbritannien och Nederländerna, där våra farkoster används inom certifierad kommersiell flygning.

För Intuitive Aerial innebär detta ytterligare ett viktigt steg mot en öppning av en av bolagets mest betydande marknader, och även konkurrensfördelar mot större system som utvecklas på marknaden.

– Regelverksförslaget är glädjande nyheter för oss. Det är ett kvitto på att våra tidiga bedömningar om regelverkens utformning verkligen stämmer. Med en startvikt på precis under 25kg är produkten optimalt utformad för maximal användning av UAS i professionella sammanhang. Det innebär samtidigt att regelverket kraftigt begränsar aktörer som utformar tyngre system än de vi erbjuder, avslutar Robin Kahlbom.