Intuitive Aerials drönare under ett filmset

Intresset för drönare ökar kraftigt och Sverige tillhör de länder i Europa där intresset för små förarlösa farkoster är som störst. Många förknippar drönare till viss del med krig och förödelse men andra användningsområden börjar hamna i fokus.
Linköpingsbaserade CybAero och LEAD-alumnen Intuitive Aerial är två bolag som har sina drönare ute på marknaden. CybAero´s drönare är tänkta att användas inom t ex försvar, räddningstjänst och kustbevakning medan Intuitive Aerial siktar in sina drönare främst till filmindustrin. De har levererat filmmaterial till flera stora namn där bl a Disney återfinns som en av kunderna.

En betydande händelse som gav effekt och positiva associationer, inträffade förra året då Amazons vd informerade att de ville leverera sina varor med hjälp av drönare. I Holland har en ambulansdrönare med inbyggd hjärtstartare nyligen utvecklats. Framtiden ser ljus ut i drönarbranchen då det inte verkar finnas några begränsningar gällande användningsområden.

Se EFN-klippet om CybAero och Intuitive Aerial här