Intuitive Aeriel

Intuitive Aerials filmdrönare Aerigon har som första obemannade farkost i sitt segment godkänts för typ-certifiering av den Franska luftfartsmyndigheten Direction Générale de l’Aviation Civile, DGAC. Godkännandet innebär ökad skalbarhet av försäljning i Frankrike och lägger grunden för fortsatt certifiering inom Europa.

Intuitive Aerials VD Robin Kahlbom säger:

– Typ-certifiering är en av grundpelarna i vår unika produktstrategi. Det är mycket glädjande att det omfattande arbete som ligger till grund för detta faller väl ut. Med godkännandet på plats belastas inte kunderna av luftfartsmyndighetens granskning av den enskilda farkosten i samband med att den tas i bruk. På liknande sätt som reguljär luftfart, och till skillnad från hembyggda system och så kallade RTF-lösningar, får vi en unik fördel genom att våra kunder enkelt kan rotera piloter mellan flera farkostexemplar och ta dem över landgränser utan nya flygprov och tidskrävande ansökningsprocesser.

Certifiering av farkoster har blivit en förutsättning för kommersiell användning av civila obemannade farkoster i stora delar av Europa. Godkännandet i Frankrike har även betydelse för fortsatt certifiering i nya länder.

– Tillståndsarbetet i Europa är under ständig utveckling i takt med den starkt växande marknaden för civila obemannade farkoster. I dagsläget gäller nationella bestämmelser, men länderna påverkas av varandra och regelverken blir allt mer lika. Typgodkännande och tillstånd i olika länder är en stor fördel när du ansöker i ett nytt land, förklarar Robin Kahlbom.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial
+46 (0)73 070 32 02
robin.k@intuitiveaerial.com