LEAD-alumnen Intuitive Aerial har fått ordrar på två NEWTON-system. Ordrarna kommer från två kunder som samarbetar under en turné, varav en nyvunnen amerikansk kund. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 1,1 MSEK.

Den ena ordern går till en nyvunnen amerikansk kund, RailCam Robotic Systems LLC som arbetar vid mediaproduktion av en artistturné med behov av ett flertal stabiliserade kameror i rörelse. Den andra ordern går till den tyska system- och tjänsteleverantören Rail & Tracking Systems GmBH som varit kund hos Intuitive Aerial sedan 2016. Rail & Tracking Systems samarbetar med RailCam Robotic Systems under turnén och har valt att utöka sitt ägande med ytterligare ett system.

– Ordrarna är positiva för oss ur flera bemärkelser. Att flera av våra system ska användas vid en av sommarens största turnéhändelser är bra ur ett PR- och marknadsföringssyfte. Flera branschaktörer kommer medverka och arbeta vid världsartistens turné och därigenom komma i kontakt med vårt system. Dessutom visar detta att både vi som företag och våra system har uppnått tillräckligt förtroende hos våra befintliga kunder för att de ska välja att använda just våra system på en stor och uppmärksammad världsturné där ingenting får gå fel. I och med detta vinner vi även en ny amerikansk kund som ytterligare stärker vår närvaro på den amerikanska marknaden”, avslutar Robin Kahlbom, VD för Intuitive Aerial.

De båda ordnarna inkluderar en förhandsbeställning på en uppgradering till Intuitive Aerials senaste gyro-stabiliseringssystem för tv/broadcast-industrin.

Läs mer här >>