Vinnova delar nu ut 44 miljoner kronor i innovationscheckar, koordinerat av branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SISP), med syftet att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. LEAD, Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Almi Företagspartner har fått möjligheten att dela ut ett antal checkar i regionen, där aktiebolag eller ekonomiska föreningar i innovationsfas kan ta del av checkar på upp till 400 000 kronor för infrastruktur samt upp till 100 000 kronor för affärsutveckling eller immateriella tillgångar.

Innovationscheckarna ska användas för att stärka bolagens innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, såvida de avser samma projekt i företaget. LEAD, Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Almi Företagspartner kommer främst att prioritera aktiebolag eller ekonomiska föreningar med fokus mot smart specialisering, vilket är en strategisk satsning för att gynna tillväxt, innovation och forskning inom fem utpekade styrkeområden i Region Östergötland. Dessa områden inkluderar bland annat IoT, AI, logistik och energieffektivisering.

Urval och tilldelning av checkar kommer att ske vid två tillfällen under våren och checkarna ska bekosta extern kompetens inom just affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar. Inom affärsutveckling ska checken användas till att validera och verifiera de kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé. Inom infrastruktur ska checken gå till labbtillgång, testbäddar och produktionsanläggningar som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper, och slutligen, checken för Immateriella tillgångar ska bidra till att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Så här går du tillväga för att bli aktuell för en innovationscheck

Gå till formuläret via knappen ”läs mer” nedan, och uppge information om bolaget, stödet du söker och vilken koppling innovationen har till styrkeområdena, samt hur innovationen kommer att bidra till hållbar utveckling.