Wematter Gravity 2021 3D-skrivare. Källa: www.wematter.se

Det multinationella ingenjörsföretaget Etteplan har inlett ett samarbete med LEAD-alumnen Wematter för fortsatt satsning på 3D-printing. Samarbetet täcker produktutveckling och prototypframtagning med hjälp av Wematters 3D-skrivare Wematter Gravity 2021.

LEAD-alumnen Wematter tillverkar avancerade 3D-skrivare utrustade med den senaste SLS-tekniken. SLS är en metod för 3D-printing i vilken utskrifterna byggs upp från ett finkornigt pulver – i Wematters fall, Aurora, som består av 100% biobaserad polyamid. Den vanligaste tekniken som används i nästan alla 3D-skrivare för konsumentmarknaden är FDM som bygger på att plast trycks ut genom ett munstycke som rör sig över en platta och plasten placeras ut lager för lager. Nackdelarna med denna teknik är bland annat den begränsade hållfastheten i utskrifterna samt att måttnogrannheten och ytfinishen varierande. Metoden som Wematter använder sig av är lika enkel att hantera som FDM-skrivare men har en bättre hållfastbarhet och produktionskvalité, med en unik pulverhantering som möjliggör tillverkning på kontoret.

Skrivaren kommer att vara placerad på Etteplans verkstad i Linköping och användas av Etteplans globala AM-team i syfte utveckla och producera högkvalitativa prototyper och seriemässiga detaljer till olika projekt. Vidare är syftet att genom Etteplan tillgängliggöra SLS-utskrifter för Etteplans olika kunder.

“Jag tycker det är väldigt roligt att en så stor och erkänd aktör med sin tydliga AM-satsning väljer oss som leverantör, särskilt när de har erfarenhet av en så pass etablerad leverantör sedan tidigare. Man känner sig även stolt som Linköpingsbo när en multinationell aktör som Etteplan väljer oss till sitt kontor”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter, i ett blogginlägg på Wematters hemsida.

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system, samt teknisk dokumentation. Företaget erbjuder idag 3D-printing som en del i sitt erbjudande inom olika utvecklingsprojekt och konstruktionslösningar för sina kunder som vill göra sina produkter och tjänster mer intelligenta. Hittills har en maskin med pulverbäddsteknik använts, vilken nu byts ut mot Wematters senaste 3D-skrivare Gravity 2021. Företaget blir nu ett av de första att använda denna senaste årsmodell för att ta fram funktionella prototyper för slutverifiering.

”Våra projekt ställer inte sällan stora krav på kvalitet och flexibilitet. Med Gravity-skrivaren kommer vi att kunna tillgodose våra kunders behov i en allt större utsträckning givet användarvänligheten och flexibiliteten med Wematters Gravity, säger Matts Eriksson, Business Unit Director, Engineering Solutions på Etteplan, i ett pressmeddelande på Etteplans hemsida.

Genom Wematters Gravity kommer kapaciteten att öka avsevärt samtidigt som arbetstiden hos personalen kommer att fokusera på utvecklingsarbete snarare än maskinstöd.

“Med vår tidigare SLS-maskin hade vi minst en månads utbildning för en ny operatör att köra maskinen på en grundläggande nivå. Med Gravity är en ny operatör igång på ca 60 minuter. Detta genom optimerade printparametrar som default vilket möjliggör en ökad flexibilitet. Pulverhanteringen är en annan stor fördel då vi kommer runt utmaningarna att hantera pulver in och ut ur maskinen. Installationskraven är ytterligare en stor fördel då maskinen drivs av 220V utan behov av tryckluft eller anslutning till ventilationssystem. Wematter har verkligen tänkt till på vilka funktioner som skapar kundvärden för utvecklingsorganisationer som oss”, tillägger Joachim Tollstoy, Regionchef Östergötland, Etteplan, i ett pressmeddelande på Etteplans hemsida.

Med Etteplans kompetens inom mekanisk konstruktion, olika typer av optimeringstjänster, kompositer och AM kommer Wematters SLS-3D-skrivare Gravity kunna nå sin fulla potential. Dessutom kommer placeringen hos Etteplan resultera i flera olika typer av samarbetsprojekt mellan de två parterna, och Etteplan kommer även bistå Wematter med utvecklingsuppdrag och expertis inom maskin- och mjukvaruutveckling.

Läs mer om nyheten >>