AMRA

Industrifonden investerar ytterligare 10 miljoner kr i Linköpingsföretaget AMRA. Bolaget har utvecklat en unik internetbaserad analystjänst för standardiserad mätning av mängden fett och muskler i kroppen. Detta är av stor vikt vid bedömning av olika fetmarelaterade sjukdomar. Kapitalet ska användas för fortsatt expansion av verksamheten.

Industrifonden gjorde sin första investering på fem miljoner kr i Advanced MR Analytics AB (AMRA) för ett år sedan, med den uttalade ambitionen att investera mer om bolaget utvecklades åt rätt håll.

– AMRA har under 2014 uppfyllt alla de mål vi satte upp vid vår första investering, säger Lars Henriksson, investeringsansvarig på Industrifonden. Bolaget har bland annat fått in sina första betalande kunder – stora forskningsprojekt på fem olika universitet runt om i världen.

– AMRA är på god väg att bli den framtida standarden för fett- och muskelmätning, vilket också kommer att förändra synen på och behandlingen av fetma, ett av världens största hälsoproblem, fortsätter han.

Läs hela pressmeddelandet