Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har presenterat den årliga 100-listan där utvalda forskningsprojekt med stor affärspotential lyfts fram. Fokusområdet för årets lista har varit forskning för hållbar krisberedskap. Det finns dock andra områden som belyser andra samhällsövergripande kriser som cirkulär ekonomi, infrastruktur, smart industri, samhälle och välfärd, affärsmodeller samt gröna näringar

De forskningsprojekt som finns med på listan anses skapa värde för företag eller samhället i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Malin Mohr som är projektledare på IVA säger så här:  

Årets 100-lista tydliggör vilka enorma utmaningar vi nu står inför som samhälle, men också vilken oerhörd potential till lösningar som faktiskt redan finns på våra svenska universitet och högskolor. Genom att synliggöra detta hoppas vi kunna bidra till att de också kommer till nytta, säger Malin Mohr, projektledare IVA. 

Med på 100-listan är Jelena Kurilova-Palisaitiene med hennes LEAD-bolag Incycling och är en av sex forskningsprojekt från Linköpings Universitet som är med på listan. Bolaget utvecklar ett beslutsverktyg vid namn RemonometerTM som ger stöd för tillverkningsföretag som vill arbeta efter en cirkulär affärsmodell. Verktyget ska hjälpa företagen att göra det cirkulära arbetet mindre riskfyllt. Verktyget undersöker företagets förutsättningar som finns för att återtillverka samt vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar företaget kan nå 

Om IVA-projektet

IVA-projektet drivs av Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet. Projektets syfte är att arbeta mot att Sverige ska vara ledande på att omvandla forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.