Terrorattacker och sprängningar kopplade till gängkriminalitet är båda aktuella ämnen i dagens samhällsklimat, samtidigt som polisväsendet har svårigheter med att förutse och upptäcka dem i förväg. minnesdagen för terrorismens offer i Madrid fick Cecilia Gärding på LEAD-bolaget I-Safety chans att pitcha den digitala säkerhetslösningen I-Report, vars mål är att förebygga terrorattacker genom digital kommunikation. 

Den 11 mars markerar årsdagen för Madridattacken 2004, och datumet har sedan dess använts som en minnesdag för det växande antalet av offer för terrorism. Syftet är att uppmärksamma överlevare och ge dem möjlighet att lyfta förslag som kan hjälpa dem i deras nya vardag efter attacken. Dessutom är syftet att stärka samarbetet över gränserna mellan polisväsende, politiker och tjänstemän men också de företag som aktivt arbetar med hur terrorism kan förebyggas. Ett av dessa företag som fick möjlighet att tala var I-Safety och grundaren Cecilia Gärding. På eventet träffade Cecilia överlevare från attackerna i Utøya, Bryssel, Madrid och den i Paris 2015, för att nämna några exempel. Hon fick chans att tillsammans med dem diskutera I-Report, och fick positiv respons. På plats var även representanter från den spanska regeringen, premiärminister Pedro Sanchez, EU-kommisionär Ylva Johansson samt Spaniens kung Felipe VI och drottning Letitzia.

Att få chansen att presentera min innovation på ett stort EU-möte, är en ära men också en påminnelse för hur viktigt det är att vi arbetar effektivare i mötet med överlevarna. Framförallt blev jag mer stärkt i mitt "why", det vill säga varför jag arbetar med just denna fråga.

Bolaget I-Safety blev medlem hos LEAD under hösten 2023. Cecilia var med och genomförde BootUp, vilket är LEADs tre månader långa affärsutvecklingsprogram för bolag i en tidig fas. I-Safetys produkt, I-Report, är en lösning för polisväsendet och den privata sektorn för att få in anonyma tips genom en chattfunktion. De anonyma tipsen kan handla om kommande terrordåd, men även om sprängningar kopplade till gängkriminaliteten i samhället. 

 

Förstudien till I-Report baseras på undersökningar av terrorattacker. Cecilia har märkt att det ofta dyker upp vittnen under rättegångar som blivit förfrågade att delta i terrorplaner, men som valt att inte delta. Dessa vittnen kunde ha hört av sig till polisen och tipsat om terrordådet, men studien visar att de inte gjort det. Cecilia drar slutsatsen att vittnenas tystnad beror på två huvudsakliga faktorer. Dels en stark rädsla för repressalier: vittnen vill inte riskera att avslöja sin identitet och utsätta sig för hämnd av terrorister eller deras sympatisörer. Den andra faktoren är bristande kommunikationskanaler. Traditionella metoder för att tipsa polisen, som telefon och webbformulär, matchar inte hur unga kommunicerar idag.

”Kostnaden i människoliv och kostnaden i medel för att bygga upp delar av samhället, som både terrorismen och gängkriminaliteten förstör, måste tas på mer allvar,” säger Cecilia. ”Vi kan genom digitala lösningar nå målgruppen som ofta är unga män men också unga kvinnor mellan 15-30 år”. För att nå målgruppen erbjuder lösningen I-Report en anonym chattfunktion, vilken kan hanteras av polis eller andra viktiga instanser. Det möjliggör en dialog med tipsaren om våldsdåden. Dialogen kan leda till att tipsaren i ett senare skede kan berätta vem de är, och bli ett vittne. Med IReport vill därför Cecilia se att både polis och åklagare ska få möjlighet till mer underlag och således en förbättrad rättsprocess. ”Med en chatt-funktion kan tipsaren ge bättre tips och känna sig mer trygg i att till slut berätta vem man är efter att man förstått att man kan få skydd. Målet är att den ska vara flerspråkig så att även nyinflyttade med viktig information ska känna att de enkelt kan delge den till polisen,” säger Cecilia.

För att nå målgruppen erbjuder lösningen I-Report en anonym chattfunktion, vilken kan hanteras av polis eller andra viktiga instanser. Det möjliggör en dialog med tipsaren om våldsdåden. Dialogen kan leda till att tipsaren i ett senare skede kan berätta vem de är, och bli ett vittne.

Under minnesdagens event fick Cecilia även möjlighet att samtala med både den spanska kungen Felipe VI och EU-kommisionär Ylva Johansson, vilka båda uttryckte intresse för I-Report. Nu ska Cecilia se över möjligheterna att med EU-medel bygga EU:s första digitala tipslösning mot denna form av kriminalitet. Efter påsk kommer Cecilia att ha möte om I-Report med flera tjänstemän från Europeiska Kommissionen som ansvarar för EU:s interna säkerhet. Både Cecilia och vi på LEAD ser fram emot nästa steg i arbetet framåt med bolaget I-Safety.