Delade turer är sedan länge ett välkänt och omdiskuterat dilemma bland medarbetare inom vård och omsorg. De senaste åren har detta även uppmärksammats på politisk nivå, vilket lett till att många kommuner beslutat om att slopa delade turer eller att minimera dem. I avtalsrörelsen 2013 kom arbetsgivarna och de fackliga parterna överens om att gemensamt jobba för att minska de delade turerna. Företaget Schemagi har en unik optimeringsteknik och gör både scheman och analyser, som ger beslutsfattarna rätt underlag.

Schemaläggning inom vård och omsorg är oerhört komplext med mängder av variabler att ta hänsyn till. Det vanligaste argumentet när man pratar om bättre scheman är mer resurser, men det finns andra lösningar.

Slopa delade turer

De senaste årens beslut om att minimera delade turer i kommuner (och ibland beslut om 0-tolerans) har ofta tagits på politisk nivå utan att det har funnits en analys för hur konsekvenserna av beslutet ska hanteras. Företaget Schemagi har träffat många frustrerade tjänstemän som ”fått i knät” att slopa delade turer, ofta tillsammans med beslut om önskad sysselsättningsgrad.

– Vi ser att det ofta saknas underlag för att fatta beslut om hur det ska gå till, och konsekvenserna av beslutet, säger Katarina Nyhammar, vd på Schemagi.

En enkel, men kostsam, lösning är att anställa mer personal för att täcka upp de luckor som uppstår i schemat. Schemagi har genom forskning och ny teknik valt en annan väg. Genom att optimera sina kunders scheman, kan antalet delade turer ofta halveras utan att det krävs mer resurser. Vill kunden slopa delade turer helt kan Schemagi med sina verktyg analysera och beräkna vilken lösning som är optimal och om det krävs mer personal för att uppnå det. Det handlar om att ställa passlängder, samplanering och sysselsättningsgrader mot varandra för att göra en korrekt konsekvensanalys och hitta de bästa alternativen. Fackförbundet Kommunal publicerade nyligen (10/3, 2014) en artikel om att endast 16 % av Sveriges kommuner inlett ett arbete med att minimera de delade turerna.

– Vi är glada över att debatten, som pågått länge, nu fokuserar på hur delade turer ska minimeras inte om. Det är en förutsättning för att vi ska kunna förbättra arbetssituationen för drygt 100 000 medarbetare inom i första hand omsorgen som har delade turer som en del av sin vardag, säger Katarina Nyhammar.

Läs hela pressreleasen

För ytterligare information kontakta:
Katarina Nyhammar, Vd Schemagi AB
Tel: 0768-71 46 14
katarina.nyhammar@schemagi.se